haslo

Aktywne karpackie NGO

ngo

Wzięliśmy udział w spotkaniu, które odbyło się dzisiaj w Urzędzie Miasta w Żywcu, dotyczące projektu „Aktywne karpackie NGO” www.karpackiengo.pl realizowane przez Fundację Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

joomla template 1.6
Loading...