haslo

Zasady, którymi się wzorujemy

 

  • poszanowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów górali karpackich
  • szacunek i zrozumienie dla drugiego człowieka
  • szacunek dla przyrody i naturalnych procesów
  • wspieranie inicjatyw lokalnych
  • przejrzystość finansowa
  • współpraca i dzielenie się doświadczeniem.

Zapraszamy na Szlak Zbójników Karpackich!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...