haslo

Informacje o Fundacji "Zbójnicki Szlak"

Fundacja „Zbójnicki Szlak” jest organizacją stworzoną przez profesjonalistów różnych dziedzin w celu promowania tematyki zbójnictwa karpackiego. Zbójnictwo jest bowiem niematerialnym dziedzictwem kultury i najbardziej niewykorzystanym produktem kulturowym w Europie i w Karpatach.

 

 

zbjnik przy kapliczce

Mamy odmienne pasje, inaczej patrzymy na wiele spraw. Łączy nas jedno – pragnienie, aby wspólnym działaniem przyczynić się, by ten świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich w myśl powiedzenia: Zabiyramy  bogácom, a dajemy ¬biydnym ludziom. Równamy świat! Zbójnicy pod przewodnictwem Janosika, zabierali bogatym i rozdawali biednym. Sprawiedliwego i dobrego Janosika kochali wszyscy.

 

Misją Fundacji jest szeroko pojęte promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz krzewienia wiedzy o góralszczyźnie i zbójnictwie karpackim.

 

Działania naszej Fundacji skierowane są do wszystkich ludzi, potrzebujących pomocy, bez względu na ich pochodzenie etniczne, płeć, bądź przekonania religijne i obejmują m.in. takie dziedziny życia jak: wychowanie, edukacja, zdrowie, praca, ochrona dóbr kultury 6 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Rumunii i Węgier oraz środowisko naturalne.

 

Drzwi naszej Fundacji są szeroko otwarte dla każdego, są otwarte także dla Ciebie. Nie zwlekaj zatem i sprawdź, w jaki sposób możesz pomóc. Tylko razem jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość na lepszą.

 

Nie czerpiemy korzyści finansowych z prowadzonej działalności, a wszelkie zarobione lub pozyskane środki przeznaczamy na cele statutowe Fundacji.

 

Fundacja „Zbójnicki Szlak” ustanowiona została przez Leszka Młodzianowskiego i Jarosława Dobkiewicza w dniu 22 czerwca 2011 roku w Żywcu. Ma KRS 0000393759, NIP 5532504689 oraz REGON 242704044.

 

Zapraszamy do współpracy!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...