haslo

"Zbójnicki questing, zbój wycieczki szkolne, zbój zajęcia w terenie - sposobem na nudę i na poznanie Karpat"

Ogólnopolska akcja  "Zbójnicki questing, zbój wycieczki szkolne, zbój zajęcia w terenie - sposobem na nudę i na poznanie Karpat" organizowana będzie przez Fundację „Zbójnicki Szlak” mającą siedzibę przy ul. Sienkiewicza 40A w Żywcu (KRS: 0000393759, NIP: 5532504689, REGON: 242704044) i obejmie wszystkie placówki edukacyjne oraz koła harcerskie na terenie woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w czasie roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/2014. Nie wyklucza się również, że akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Województwa te zostały wybrane przez Fundację „Zbójnicki Szlak” ponieważ przez te regiony przebiega „Szlak Zbójników Karpackich”. Akcja nie będzie akcją komercyjną.

 

Zbójnickie porachunkiFundacja „Zbójnicki Szlak” postanowiła zorganizować wraz z mobilnymi drużynami zbójnickimi tworzącymi tzw. Zbójnicką Grupę Rekonstrukcyjną „Janosikowa Drużyna” zbójnickie questy dla dzieci, młodzieży i dla rodzin, które mają wymiar głęboko edukacyjny. Akcja potrwa od roku 2012 do 2014 z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
 
Turystyka z zagadkami czy odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, to najczęściej spotykane w Polsce określenia na questing.
 
Na „Szlaku Zbójników Karpackich” turysta może spotkać wiele ciekawych i tajemniczych miejsc, związanych z legendarnymi zbójnickimi hetmanami oraz z miejscami, gdzie ukryli swoje zbójeckie skarby.
 
„Szlak Zbójników Karpackich” jest niematerialnym szlakiem międzynarodowym (szlak będzie miał charakter międzynarodowy poprzez połączenie i opisanie wspólnych dla karpackich regionów atrakcji), transgranicznym, transkarpackim szlakiem dziedzictwa historyczno – kulturowego Karpat. To tematyczny, pieszo-samochodowy (dopuszcza się rozwinięcie szlaku o pętle rowerowe i konne) szlak turystyczny obejmujący obiekty antropogeniczne oraz przyrodnicze posiadające związek z tradycją zbójnicką, opryszkowską i hajdamacką sześciu krajów (Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry). Szlak jest szlakiem dziedzictwa kulturowego i duchowego Karpat oraz szlakiem etnicznym upamiętniającym Łemków, Bojków, Hucułów, Rusinów, Tatarów i inne grupy górali karpackich, które są potomkami plemion wołoskich, z których wywodzili się zbójnicy karpaccy. Jest ponadto nowoczesnym i oryginalnym sieciowym produktem turystycznym, produktem liniowym, na który składają się produkty modułowe, bazujące na walorach przyrodniczych oraz historycznym i kulturalnym bogactwie regionu karpackiego.
 
Na „Zbójnickim Szlaku” idealnym sposobem na promocję karpackiej przyrody i dziedzictwa kulturowego jest zbójnicki questing.
 
Jest to zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, której zwieńczeniem jest odnalezienie zbójnickiego skarbu Janosika. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.
 
Na „Szlaku Zbójników Karpackich” znajduje się prawie 1000 miejsc związanych z zapomnianą tradycją zbójników karpackich. Turysta przemierzając szlak pozna zapomniane legendy, niespotykane elementy krajobrazu, ciekawe okazy fauny i flory.  Wszystkie te elementy tworzą tożsamość miejsc, których dotyczą. Dzięki zbójnickiemu questingowi w nieszablonowy sposób możemy stać się uczestnikami fascynującej przygody, poszukiwaczami skarbów, odkrywcami tajemnic małych karpackich ojczyzn.
 
Warto na chwilę przystanąć i spróbować rozwiązania słownych zagadek, będących kluczem do odkrycia dziedzictwa kulturowego karpackiego regionu, o którym opowiadają. Dzięki ciekawie poprowadzonej narracji, uczestnik zbójnickiego guestu, w turystyczną przygodę angażuje emocje i zapamiętuje informacje tego miejsca dotyczące. Poprzez to buduje także swoją własną tożsamość.

Quest jest więc międzypokoleniowy i uniwersalny. Pozwala na wzajemne spotkanie różnych osób, należących do tej samej lokalnej karpackiej społeczności. Dzieci, młodzież biorące udział w tworzeniu questów mają szansę poznać osoby posiadające wiedzę na temat regionu, jego historii, legend czy anegdot związanych ze zbójnikami karpackimi.
 
Oprócz funkcji edukacyjnej, celem questingu jest także dobra zabawa. Taka niewątpliwie towarzyszy tworzeniu questów, i ich realizacji. Uczestnik zabawy przeistacza się w poszukiwacza zbójnickich skarbów. Na początku dostaje mapkę i opis, czyli zapisane prozą lub wierszem zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami rozwiązując zagadki i łamigłówki. Tym sposobem dociera do miejsc, tajemnic, legend, ciekawych zjawisk przyrodniczych, które nie są opisane w żadnym przewodniku. Nie można znaleźć ich w Internecie. Na końcu wędrowiec odkrywa zbójnicki skarb – przeważnie skrzynkę z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał quest.

Zbójnicki harnaś

Gotowe questy mogą być doskonałą i atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych i pozornie, mniej ciekawych miejsc. Stanowią także świetne uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych.
 
Czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi to coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze świata. To wszystko sprawia, że questing jest tak wyjątkowy.
 
Questing wydaje się idealną formą promocji „Szlaku Zbójników Karpackich”, poprzez aktywizację lokalnych karpackich społeczności. Rodziny Questing to propozycja skierowana przede wszystkim dla całych rodzin, doskonale wpisująca się w trend turystyki rodzinnej. Dziecko potrzebuje spędzenia czasu z rodzicami, poświęcenia uwagi, rozmowy. To wszystko daje wspólna zabawa – jedno ze słów kluczy questingu. Poprzez zabawę poznają otaczający je świat i mechanizmy nim rządzące.
 
Dzięki questingowi, odkrywanie nowych miejsc, przybliżanie historii odwiedzanych terenów, wykazywanie się spostrzegawczością czy umiejętnością logicznego myślenia, będzie i przygodą, i korzystnie wpłynie na rozwój dzieci i rodzinnych więzi. Ze wspólnie rozwiązywanych questów płynie jeszcze jedna korzyść: wspomnienia, które ubogacają i stanowią kapitał w dorosłym życiu.
 
Każdy region, każde miasto, każda okolica może poszczycić się czymś, co ją wyróżnia. Przemierzając „Szlak Zbójników Karpackich” który liczy sobie 4.500 km i przebiega przez 6 krajów turysta może napotkać wiele unikatowych karpackich miejsc związanych z dziedzictwem przyrodniczym i antropogenicznym regionu karpackiego.
 
Dzięki questingowi w nieszablonowy sposób możemy stać się uczestnikami fascynującej przygody, która zaprowadzi nas do skarbnicy wiedzy.

Autorami zbójnickiego questingu mogą być sami uczniowie. I to zarówno młodzież zamieszkująca dany teren, jak i dzieci przyjeżdżające np. na Zieloną Szkołę. Uczniowie tworząc quest muszą wykazać się pomysłowością, umiejętnością układania pozyskanych wiadomości w wierszowane zagadki.  Sam  questing, nie ogranicza się jednak do murów szkoły. Pozwala na wzajemne spotkanie różnych osób, należących do tej samej lokalnej społeczności. Dzieci, młodzież biorące udział w tworzeniu questów mają szansę poznać osoby posiadające wiedzę na temat regionu, jego historii, legend czy anegdot. Często najbliższą okolicę, którą znają od dzieciństwa, odkrywają na nowo, nie mogąc wyjść ze zdumienia jak wiele skarbów kryje.
 
Edukacja połączona z zabawą to jeden z aspektów questingu. Questy mogą być traktowane jako produkty turystyczne lub wspierać już istniejące. Połączone questy mogą natomiast pretendować do miana produktu sieciowego, co z punktu widzenia turystyki jest niezwykle istotne.
 
Gotowy quest to bowiem gotowa oferta spędzania czasu przez turystę. I to na tyle atrakcyjna, że quest jako produkt obiecany staje się łatwo produktem psychologicznym. Turysta wraca więc zadowolony i przekazuje tę informację dalej, stając się ambasadorem danego miejsca.
 
Questing może być wykorzystywany jako uzupełnienie produktu turystycznego i sposób na przyciągnięcie turystów do mniej popularnych części kraju.
 
Questing posiada również wymiar edukacyjny, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Poprzez zabawę, poznają otaczający ich świat, a dzięki atrakcyjnie poprowadzonej narracji questów łatwiej zapamiętują informacje dotyczące danego miejsca. Dzięki questom (kulturowym, historycznym, przyrodniczym) można poznać m.in. walory pracy w gospodarstwie rolnym, wykorzystanie wielu rodzajów drzew w życiu człowieka, nauczyć się posługiwać kompasem oraz poznać historię danego regionu lub osobowości w nim mieszkających w ubiegłych stuleciach.
 
Tym samym questing wpisuje się w nowoczesną edukację na miarę XXI wieku: poprzez ciekawe „lekcje”, które odbywają się w terenie, młodzież zdobywa i utrwala wiedzę o danym regionie oraz nabywa nowe zdolności (np. poruszania się po lesie). Questy pozwalają, by turysta mógł poczuć ducha danego miejsca i zaangażował się emocjonalnie w przygodę z nim związaną. Istotnym elementem questingu jest również możliwość zaangażowania się w tworzenie lokalnej wspólnoty oraz promocję swojego regionu. Questing pozwala na aktywizację lokalnej społeczności (dzieci, młodzież, regionaliści, zarządcy atrakcji turystycznych, osoby zajmujące się promocją). Poprzez wspólne tworzenie zagadek, poznawanie osób, które znają historię, legendy, anegdotki, młodzież odkrywa na nowo najbliższą okolicę.
 
Wszystkie informacje na temat akcji  "Zbójnicki questing, zbój wycieczki szkolne, zbój zajęcia w terenie - sposobem na nudę i na poznanie Karpat" znajdą się na stronie fundacji www.fundacjazbojnickiszlak.pl

Zainteresowane zbójnickim questingiem placówki edukacyjne lub koła harcerskie będziemy prosić o kontakt z naszą Fundacją „Zbójnicki Szlak”, ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel/fax 33 475 96 52.

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...