haslo

Atuty projektu

1. Projekt Szlak Zbójników Karpackich nie ma realnej konkurencji;

2. Karpacka turystyka ma wiele twarzy, może odbywać się wiosną, latem, jesienią i zimą. Pakiety będą poukładane tematycznie. Pakiety będą połączeniem tradycji i nowoczesności. Zbójnickie i opryszkowskie imprezy i wycieczki organizowane będą od wiosny do jesieni. Zimą organizowane będą zbójnickie biesiady w karczmach i zbójnickie kuligi z napadem zbójnickim oraz zimowe gry terenowe. Zbój – produkt jest produktem całosezonowym, na każdą porę roku i na każdą pogodę. Zbójnickie imprezy mogą odbywać się nawet podczas złej pogody. Gdy pogoda nie zachęca do spacerów można zwiedzać muzea, izby pracy twórczej, zamki, kościoły, uczestniczyć w biesiadzie zbójnickiej w karczmie. Jest to alternatywa na niepogodę; 

3. Szlak Zbójników jak i cały projekt chroniony jest przez Urząd Patentowy w Warszawie;

4. Takiego szlaku nie ma na całym świecie, jest unikatowy, oryginalny;

5. Projekt jest ukończony wirtualnie w 80%;

6. Projekt wkomponowuje się idealnie w strategię rozwoju turystyki 4 województw w Polsce przez które „Szlak Zbójników Karpackich” przebiega (małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie), jak i w strategię rozwoju całego łuku karpackiego;

7. Nowy szlak kulturowy prowadzi przez tradycyjne obszary wiejskie, parki przyrodnicze, parki narodowe, rezerwaty przyrody, miasta z wieloma zabytkami, wsie. Zapewnia możliwość aktywnego spędzenia czasu, poznanie dziewiczej przyrody, pokazuje unikatowe dziedzictwo kulturowe, tradycjonalizm, autentyczność mieszkańców, promuje zdrowy, aktywny tryb życia. Ludzie podróżując szlakiem uczyć się będą poszanowania i szacunku do środowiska naturalnego, poczują związek z naturą i  społecznością lokalną;

8. Zbójnictwo ludowe to niematerialne dziedzictwo kulturowe Karpat;

9. Pamiętając o tożsamości, trzeba szukać oryginalnej, niekonwencjonalnej promocji. Projekt  „Szlak Zbójników Karpackich” takową organizuje. Przedstawia tradycje, folklor, regionalizm w niekonwencjonalny i nowoczesny sposób. Przełamuje stereotypy i temat tabu jakim było zbójnictwo karpackie. Polska jak i całe Karpaty mogą mieć fantastyczną oryginalną markę właśnie w stylu cepeliowskim! Nie wstydźmy się tego, pokazujmy to – tylko nowocześnie! Polska jak i Karpaty mogą mieć świetny wizerunek turystyczny jeszcze za naszego życia;

10. Projekt „Szlak Zbójników Karpackich” jest związany z odpowiedzialną turystyką. Odpowiedzialna turystyka jest terminem odnoszącym się do sposobu podróżowania i organizowania wypraw oraz wycieczek przez branżę turystyczną, a także przez samych turystów. Jej głównym celem jest zrównoważony rozwój, czyli zachowanie proporcji między sferami ekonomiczną, ekologiczną i społeczną;

11. Warto wykorzystać fakt, że głównym hasłem promującym ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI jest hasło: TURYSTYKA ŁĄCZENIE KULTUR, a projekt „Szlak Zbójników Karpackich” jest produktem bazującym na dziedzictwie kulturowym Karpat. Przesłaniem Światowego Dnia Turystyki jest fakt, iż dzięki turystyce, miliony ludzi z różnych kultur łączą się na całym świecie jak nigdy przedtem. Ta interakcja pomiędzy ludźmi z różnych środowisk i prowadzących różny styl życia stanowi ogromną szansę dla rozwoju tolerancji, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Światowy Dzień Turystyki 2011 miał podkreślić niezwykłą interakcję, dzięki której następuje zrozumienie wartości różnorodności kulturowej.

12. Warto wykorzystać fakt, że UE wspiera szlaki kulturowe w Europie. Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa członkowskie i Rada Europy są gotowe do pogłębiania współpracy w promowaniu "szlaków kulturowych". Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska otrzymała nowe zadanie: jest nim wspieranie konkurencyjności unijnego sektora turystyki, jego zrównoważonego rozwoju i jakości oraz promowanie Europy jako atrakcyjnego celu ruchu turystycznego. Europejskie szlaki kulturowe są autentycznym paneuropejskim produktem turystycznym.

13. Ruszyła kampania promująca walory turystyczne Polski na rynkach zagranicznych. Za główny cel organizatorzy przyjęli ukazanie Polski jako kraju z tradycjami, przyjaznego dla obcokrajowców, a dużych miast jako tętniących życiem aglomeracji. Polska turystyka stawia na gościnność, otwartość, innowacyjność, odejście od schematów i stereotypów. Oferta ma być intrygująca, ciekawa, poruszająca wyobraźnię. Głównymi odbiorcami kampanii POT-u mają być goście z: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Całość finansowana jest z pieniędzy unijnych w ramach projektu "Promujmy Polskę razem". POT chce przedstawić jako główny wyróżnik atrakcyjności Polski, turystykę miejską i kulturową. Miejmy nadzieję, że przy promocji Polski na arenie międzynarodowej uwzględniony będzie projekt „Szlak Zbójników Karpackich”, który jest szlakiem dziedzictwa kulturowego Karpat.  Jak podaje Instytut Turystyki powinniśmy spodziewać się już w tym roku znaczącego wzrostu odwiedzających nas turystów, w liczbie 12,9 mln osób wobec 12,5 mln w ubiegłym roku.

14. 14– ego Czerwca 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja "Polska jako marka". Wnioski płynące ze spotkania mogą być niepokojące. Według Jose Filipe Torresa, prezesa Bloom Consulting - firmy, które zajmują się brandingiem państw, osoby odpowiedzialne za wizerunek Polski, nie wiedzą, co chcą konkretnie osiągnąć poprzez swoje działania promocyjne. Zdaniem Torresa, w budowaniu marki danego kraju nie chodzi tylko o to, aby przyciągnąć turystów, czy inwestorów, ale również zwiększyć dobrobyt obywateli. Alternatywą może stać się projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”. Nad każdą strategią należy pracować oddzielnie, bowiem tylko takie planowanie może zaowocować sukcesem. Przygotowując akcje promocyjne trzeba wziąć pod uwagę, że te same zwroty mogą oznaczać dla różnych państw zupełnie co innego. Nie zawsze chwalenie się rzekomymi atutami może zachęcić wszystkich jednocześnie do odwiedzenia danego kraju. Dlatego trzeba opracowywać oddzielne metody promocji. W badaniach atrakcyjności państw, które zostały przeprowadzone przez Bloom Consulting w latach 2005-2009 Polska nie wypadła najlepiej. Według Grzegorza Kiszluka, twórcy Pierwszej Polskiej Platformy Marketingu Miejsc Brief for Poland, reklamy Polski są bardzo przeciętne, nie wyróżniamy się spośród innych państw. Jego promocję Polski powinno poprzedzić rozwinięcie pięciu płaszczyzn: (1. PPP - Partnerstwo Publiczno Prywatne - trzeba poprawić prawo, obalając mit, że każdy biznesmen jest złodziejem, a niewielka pomyłka w wyliczeniach nie będzie wykluczać z przetargu, 2. małe i średnie przedsiębiorstwa - ułatwienie procedur związanych z zakładaniem firmy, wsparcie rodzimych firm za granicą, 3. uczelnie ekonomiczne - teoria powinna zostać skonfrontowana z doświadczeniami biznesowymi, 4. jakość życia - poprawa infrastruktury, umożliwienie Polakom prowadzenia ciekawego trybu życia, 5. branding - należy zaprezentować nie wiele wątków, które będą atrakcyjne dla inwestorów. Ważne są zarówno gospodarka, turystyka jaki i talenty). POT oraz Ministerstwo Turystyki nie promuje w Polsce należycie turystyki kulturowej i etnicznej. Gdyby do kampanii reklamowej promującej Polskę wykorzystano postać zbójnika karpackiego, Polska nie musiała by się martwić o napływ zaciekawionych fenomenem zbójnictwa turystów z całego świata.

15. Projekt „Szlak Zbójników Karpackich” powstanie na obszarze czystym ekologicznie. Protokół o zrównoważonym rozwoju turystyki popisało siedem państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dokument chroni pasmo górskie Karpat.  Konwencja Karpacka powstała w 2003 r. w wyniku porozumienia siedmiu krajów europejskich, które mają dostęp do Karpat. Obecnie ministrowie Słowacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii i Ukrainy chcą zagwarantować zrównoważony rozwój turystyki, przy równoczesnej ochronie ekosystemu. W myśl porozumienia lokalny ekosystem Karpat powinien zostać zachowany. Rozwój turystyczny jest równie ważny jak ochrona żyjących tutaj zwierząt, m.in.: niedźwiedzi brunatnych, wilków, rysia, orła, puchaczy, żubrów, łosi, czy dzików. Protokół został opracowany przez UNWTO oraz Program Ochrony Środowiska ONZ. Inicjatywa ma poprawić współpracę oraz określić wspólną strategię działania, która w dłuższym terminie wpłynie pozytywnie na karpacki ekosystem oraz rozwój turystyki w regionie.

16. Bardzo istotne jest budowanie partnerskich relacji wśród podmiotów biorących udział w tworzeniu produktu – co jest bardzo skomplikowane. Można je umacniać poprzez poszanowanie wzajemnych interesów i wspólne wypracowywanie pomysłów. Równie istotnym elementem zarządzania jest dobra promocja. Partnerstwo wielopodmiotowe umożliwia wspólne wystawianie się na imprezach targowych i kupowanie większych powierzchni wystawowych z dobrze sytuowanymi stoiskami zwracającymi uwagę potencjalnych klientów. Partnerstwo ułatwia aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

17. Globalne marki nie mogą się odwoływać do lokalnych wartości, a marka „Zbójnicki Szlak” może  - to broń marki lokalnej.

 

Harnaś przy Zamku Orawskim

 

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...