haslo

Budżet projektu

WYDATKI I PLAN FINANSOWY PROJEKTU

PŁACE

1. Obsługa księgowa projektu (projekt musi być profesjonalnie prowadzony i rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi obowiązującymi wnioskodawcę i partnerów. Konieczne jest zatrudnienie doświadczonej księgowej. Czas trwania umowy 24 miesiące.

 

 

2. Koordynatorzy projektu, ubezpieczenie całego sztabu ludzi pracujących nad projektem (Koordynatorzy po stronie polskiej będą czuwać nad terminową i rzetelną realizacją projektu po stronie polskiej. Będą prowadzili dokumentację projektową i organizowali prace innych podmiotów, uczestników projektu. Czas trwania umowy 24 miesiące.) 

3. Personel zewnętrzny (eksperci, tłumacze – umowy zlecenie / o dzieło)

4. Konferencje prasowe (Kraków, Zakopane, Warszawa), catering, materiały promocyjne. Prelegenci na konferencje – ok. 10 os. (Aby konferencja miała przebieg owocny dla projektu i zgromadziła znawców tematu założono, że wygłoszonych będzie 10 referatów z tematyki związanej z tematyką zbójnictwa karpackiego)

5. Tłumacze podczas konferencji międzynarodowej, koszty zakwaterowania, zorganizowania study – touru, study press dla dziennikarzy, materiały prasowe itp. Na przejazd studyjny podczas konferencji wynajęci będą przewodnicy turystyczni, za co trzeba im zapłacić.

6. Fotograf wykonujący zdjęcia do przewodnika „Szlak Zbójników Karpackich” (wydany będzie przez Wydawnictwo BEZDROŻA z Krakowa), folderów, ulotek, mapy, zbójnickiego portalu internetowego (do przewodnika i portalu internetowego wykorzystanych będzie ok. 3.500 fotografii.

7. Stosowne wynagrodzenie za częściowe odstąpienie od praw autorskich do projektu „Szlak Zbójników Karpackich” od pomysłodawcy projektu – Leszka Młodzianowskiego (autor tekstów, logotypy, grafiki, materiał zgromadzony do tej pory, zabezpieczenie prawne projektu przez Urząd Patentowy). Autorskimi pomysłami składającymi się na całość projektu „Szlak Zbójników Karpackich” są: Międzynarodowy szlak turystyczny „Szlak Zbójników Karpackich”, park tematyczno – rozrywkowy „Zbójnikolandia”, hotel i karczma „Janosikowy Dwór”, pierwsze na świecie Muzeum Zbójnictwa Karpackiego, wielkie pomniki karpackich harnasi, które będą podświetlone niczym pomnik Janosika w Terchowej na Słowacji, zbój – informacja turystyczna, sieć zbójnickich medalmatów zewnętrznych i wewnętrznych z pamiątkowymi zbójeckimi dukatami ze „Szlaku Zbójników Karpackich”, zbój – witacze, karpacki touroperator „Zbójnicki Travel”, zbójnicki sklep internetowy, Euroregionalne Zbójnickie Targi Turystyczne, fundacja „Zbójnicki Szlak”, festiwal „Zbójnickie Igrce”, Olimpiada Sportów Zbójnickich, interaktywne gry miejskie „Zbójnicy na karpackiej ceście”, gra komputerowa „Na Zbójnickim Szlaku”, zbójnicka drużyna rekonstrukcyjna „Janosikowa Drużyna”, kluby sympatyków zbójnictwa karpackiego, Zbójnickie Towarzystwo Naukowe, agencja artystyczna „Karpackie Zbóje”, zbójnickie menu w karczmach góralskich na trasie „Szlaku Zbójników Karpackich” wytypowanych przez zespół Zbójnickiego Szlaku sygnowane logo „Zbójnicki Szlak”, czasopismo promujące projekt „Szlak Zbójników Karpackich „Na Zbójnickim Szlaku”, zbójnicka książka kulinarna „Zbójnickie Jadło”, przewodnik turystyczny „Szlak Zbójników Karpackich”, który ma być wydany przez wydawnictwo Bezdroża z Krakowa, książka „Zbójnicy w Karpatach”, tomik wierszy o zbójnikach, śpiewnik z pieśniami i przyśpiewkami zbójnickimi, huculskimi, hajdamackimi, opryszkowskimi, myśliwskimi, książeczka „Humor zbójnicki”, książka „zbójnickie legendy z mitycznego łuku Karpat”, ulotki, foldery, mapy zbójnickiego szlaku, które mają być wydane przez wydawnictwo Compass z Krakowa (zamówione zostanie opracowanie tekstu autorskiego do przewodnika, książki o zbójnikach, zbójnickiej książki kucharskiej, ulotek, folderów, map, które zostaną wydane w ramach projektu. Wybrany zostanie autor zajmujący się tematem i mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pisaniu tego typu tekstów. Honorarium obejmuje licencję na użycie Utworu prawa autorskiego). Publikacje będą wydane w kilku językach, za co trzeba będzie zapłacić tłumaczom. Przewodnik wydany po polsku będzie miał swoją wersję słowacką, czeską, ukraińską, rumuńską, węgierską i angielską. Dzięki tłumaczeniu zbójnickich publikacji zwiększy się transgraniczne oddziaływanie projektu oraz jego komplementarność z innymi projektami transgranicznymi.

8. Osoby przeprowadzające inwentaryzację i zasadność wybranych przez Leszka Młodzianowskiego miejsc na „Zbójnickim Szlaku” (kwerenda w regionalnych muzeach, archiwach, bibliotekach, izbach regionalnych, zapoznanie się z literaturą polską, słowacką, ukraińską, rumuńską, czeską i węgierską), inwentaryzacja miejsc związanych ze zbójnikami – prawie 4.500 km – cały łuk Karpat, badania terenowe, wywiady z mieszkańcami. Zakłada się, że do inwentaryzacji w 6 krajach będzie zatrudnionych 20 osób, które w trakcie trwania projektu dokonają inwentaryzacji miejsc związanych z zbójectwem w Karpatach (minimum dwukrotne objazdy tras). Ich opracowania zostaną dołączone do materiałów projektowych.

9. Zorganizowanie zbójnickich warsztatów tematycznych, moderatorzy imprezy (na organizowane w ramach projektu warsztaty i konferencję zatrudnieni zostaną moderatorzy do ich sprawnego i punktualnego prowadzenia. Będą oni także czuwali nad dostarczeniem przez prelegentów materiałów na czas oraz będą współpracowali z tłumaczami i dysponentami wynajmowanych sal).


10. Zatrudnienie ekspertów znających się na znakowaniu szlaków turystycznych (COTG PTTK, PTTK, Koła Przewodników Górskich, Związek Podhalan). W trakcie realizacji projektu zlecone zostanie profesjonalne, zgodne z wymogami międzynarodowymi odnośnie tego typu zadań, opracowanie trasy pieszo – samochodowej, rowerowej i konnej w 6 krajach. Do opracowania włączone będą wykresy wysokościowe i mapki wykonane z użyciem odpowiedniego sprzętu stosowanego w znakowaniu i wytyczaniu tras. 

PODRÓŻE SŁUŻBOWE (SAMOCHÓD, POCIĄG, AUTOBUS ITP.)

1. Koszty przejazdów samochodem na spotkania międzynarodowe i krajowe. Podczas projektu będzie wykorzystywanych kilka samochodów firmowych i prywatnych do odbywania międzynarodowych podróży służbowych na spotkania z partnerami projektu w 6 krajach. Podczas konferencji odbędzie się wyjazd studyjny, na który trzeba wynająć autokar (lub kilka autokarów). Ponadto  podczas trwania projektu będą wykorzystywane samochody firmowe i prywatne do kontroli wykonania zbójnickich tras i pracy inwentaryzacyjnej.

WYPOSAŻENIE, MEBLE, KOMPUTERY

1. Trzeba pozyskać pieniądze na stworzenie biura projektu - Centrum  Badań i Rozwoju Szlaku Zbójnickiego. Biuro musi być wyposażenie w niezbędne meble, komputery itp. Potrzebnych będzie kilka laptopów dla koordynatora projektu, wnioskodawcy oraz partnerów krajowych i zagranicznych (Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry). Praca zespołu będzie obejmowała zbieranie danych, opracowywanie i wysyłanie dokumentacji, bieżące kontakty ze wszystkimi partnerami, organizację spotkań partnerów i wszystkich bieżących działań. Przygotowywanie umów ze wszystkimi zatrudnionymi osobami i prowadzenie bieżącej archiwizacji działań i ich zgodności z harmonogramem projektu. Do organizacji konferencji i przeprowadzenia prezentacji podczas konferencji partner krajowy będzie potrzebował laptopa, który będzie wykorzystywany wraz z posiadanym przez niego rzutnikiem multimedialnym. Będzie go również wykorzystywał do opracowywania materiałów otrzymywanych od osób pracujących przy inwentaryzacji tras, autorów tekstów, fotografów i prelegentów na konferencję.

SPOTKANIA I PROMOCJA PROJEKTU „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Wyżywienie

1. Wyżywienie uczestników konferencji: ze względu na przyjętą dwudniową formułę konferencji potrzeba będzie pełnego wyżywienia dla jej uczestników (ok. 100 osób x 2 dni).

2. Wyżywienie uczestników warsztatów: ze względu na przyjętą dwudniową formułę warsztatów będzie potrzeba pełnego wyżywienia dla ich uczestników. 100 osób x 2 dni).

3. Catering podczas konferencji (kawa, herbata, kanapki) podczas konferencji.

Zakwaterowanie

1. Zakwaterowanie uczestników konferencji: ze względu na przyjętą dwudniową formułę konferencji będziemy potrzebowali noclegów dla jej uczestników. Razem 100 uczestników.

2. Zakwaterowanie uczestników warsztatów: ze względu na przyjętą dwudniową formułę warsztatów uczestnicy będą potrzebowali noclegu. 100 uczestników.

PUBLIKACJE, STUDIA (BEZ WYPŁAT)

Przygotowanie i druk następujących publikacji zbójnickich:

 • zbójnickie menu w karczmach góralskich na trasie „Szlaku Zbójników Karpackich” wytypowanych przez zespół Zbójnickiego Szlaku sygnowane logo „Zbójnicki Szlak”,
 • stworzenie katalogu papierowego z gadżetami zbójnickimi, które będą dystrybuowane w punktach IT, karczmach, hotelach, izbach regionalnych na terenie „Szlaku Zbójnickiego”,
 • czasopismo promujące projekt „Szlak Zbójników Karpackich - „Na Zbójnickim Szlaku”,
 • zbójnicka książka kulinarna „Zbójnickie Jadło”,
 • przewodnik turystyczny „Szlak Zbójników Karpackich”, który ma być wydany przez wydawnictwo Bezdroża z Krakowa,
 • książka „Zbójnicy w Karpatach”,
 • tomik wierszy o zbójnikach,
 • śpiewnik z pieśniami i przyśpiewkami zbójnickimi, huculskimi, hajdamackimi, opryszkowskimi, myśliwskimi,
 • książeczka „Humor zbójnicki”,
 • książka „Zbójnickie legendy z mitycznego łuku Karpat”,
 • ulotki, foldery,
 • mapy „Zbójnickiego Szlaku”, które mają być wydane przez wydawnictwo Compass z Krakowa

Wszystkie materiały były by wykonane także w wersji elektronicznej na płytach DVD i CD. Zostanie wydrukowanych 10.000 sztuk przewodników. Łącznie zostanie przygotowanych i wydrukowanych 50.000 sztuk folderów w j . polskim, słowackim, czeskim, ukraińskim, rumuńskim, węgierskim i angielskim.

Zaproszenia na konferencje 

1. Na konferencje zostaną wysłane zaproszenia informujące równocześnie o projekcie i jego finansowaniu.

Inne

1. Wynajęcie sal na konferencję dwudniową mogącą zmieścić uczestników, odpowiednio wyposażonej z możliwością zapewnienia cateringu.

2. Wynajęcie sali na warsztaty. Na dwudniowe warsztaty wynajmiemy salę mogącą zmieścić uczestników ćwiczących umiejętności w wybranym rzemiośle z możliwością demonstracji przez prowadzącego.

3. Materiały na warsztaty: zakupienie materiałów które będą zużyte przez uczestników warsztatów i nauki wykonywania prostych pamiątek.

4. Ubezpieczenie uczestników konferencji i warsztatów: ubezpieczenie KL i NNW uczestników konferencji i warsztatów oraz ubezpieczenie OC organizatorów.

5. Zbójnicka tablica informujące o projekcie: podczas konferencji i warsztatów będzie ustawiana tablica informująca o projekcie i jego finansowaniu.

6. Materiały promocyjne dla uczestników konferencji i warsztatów: wszyscy uczestnicy konferencji i warsztatów zostaną wyposażeni w materiały promocyjne zarówno biurowe jak i informujące o dziedzictwie kulturowym regionu i związanych z nim legendach, tradycji itp. Część materiałów zostanie przekazana uczestnikom projektu komplementarnego w innych krajach biorących udział w projekcie.

7. Opracowanie strony internetowej projektu: opracowanie strony internetowej projektu pozwoli na jego propagowanie podczas całego trwania. Na stronie tej będą znajdowały się bieżące informacje o jego realizacji, fotografie, relacje z konferencji i warsztatów.

8. Koszty ogólne (materiały biurowe, telefony, elektryczność, ogrzewanie, wynajem powierzchni biurowej, koszty przelewów bankowych).

KOSZTY INWESTYCYJNE

1. Opracowanie szczegółowej koncepcji i przebiegu międzynarodowego szlaku kulturowego

2. Wizualizacja i zakup odpowiedniej ilości znaków do oznaczenia „Szlaku Zbójników Karpackich”. (kilka rodzajów tablic i znaków). 

3. Wytyczony jak na razie wirtualnie „Szlak Zbójnicki” wymaga oznakowania go standardowymi tabliczkami szlaku i tabliczkami kierunkowymi. Oznaczenie turystyczne i komunikacyjne: inwestycje związane z wyznaczeniem i oznakowaniem szlaku w terenie.

4. Zakup samochodów służbowych, busa na potrzeby realizacji projektu „Szlak Zbójników Karpackich”.

5. Stworzenie zbójnickiego stanowiska promocyjnego, który będzie promował projekt „Szlak Zbójników Karpackich” na krajowych i międzynarodowych targach turystycznych.

6. Stworzenie gamy dodatkowych zbójnickich gadżetów promujących SZLAK ZBÓJNICKI (ok. 200 rodzajów).

7. Stworzenie platformy rezerwacji miejsc noclegowych na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, rezerwacji zbójnickich imprez integracyjnych, team buildingowych, wycieczek „Szlakiem Zbójnickim”, zbój - kolonii, białych i zielonych szkół, możliwość zarezerwowania przewodnika, pilota, gawędziarza, multiinstrumentalisty, rzeźbiarza  itp.

8. Stworzenie zbójnickich info – kiosków na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

9. Stworzenie odpowiedniej zbójnickiej infrastruktury na szlaku: zatoczki, punkty widokowe, wiaty, tablice  (zatrudnienie inspektorów budowlanych, projektantów).

10. Umieszczenie w zwiedzanych obiektach (muzea, izby regionalne, skanseny, zamki, karczmy, hotele) zbój - medalmatów zewnętrznych i wewnętrznych z pamiątkowymi zbójnickimi monetami promującymi „Szlak Zbójników Karpackich”. Zbójnickie talary czy dukaty miały by wytłoczony logotyp SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH oraz  wizerunek danego obiektu na szlaku na odwrocie.

11. Pozyskanie środków na budowę odpowiedniej infrastruktury - zagospodarowanie szlaku (park tematyczno – rozrywkowy „Zbójnikolandia”, hotel i karczma „Janosikowy Dwór”, pierwsze w Polsce i na świecie „Muzeum Zbójnictwa Karpackiego”, zbój – informacja turystyczna (kilkadziesiąt punktów), stworzenie wielkich pomników karpackich harnasi, które będą podświetlone niczym pomnik Janosika w Terchowej na Słowacji, zbój witacze, zbójnickie medalmaty zewnętrzne i wewnętrzne. Obiekty powinny być podzielone na obiekty komercyjne i społeczne (np. kultura, etnografia itp.)

12. Pozyskanie pieniędzy na stworzenie zbójnickiego sklepu, w którym turyści mogli by zakupić gadżety promujące Szlak Zbójników.

13.  Stworzenie pomocniczych imprez tematycznych promujących „Szlak Zbójników Karpackich”  - sportowych, kulturalnych, ekologicznych, rozrywkowych (Festiwal Kuchni Zbójnickiej, Olimpiada Sportów Zbójnickich, zbójnickie gry terenowe, zbójnicki geocoaching, zbójnicki buldering, zbójecki questing, zbójnickie rajdy survivalowe, zbójnickie plenery rzeźbiarskie i garncarskie, zbójnickie rekordy Guinessa, zloty zbójników, organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiedzy o zbójnictwie). Imprezy promowały by dodatkowo dorobek kulturalny 6 krajów zlokalizowanych na szlaku (Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Rumunii i Węgier).

14. Stworzenia interaktywnej mapy „Szlaku Zbójników Karpackich”.

15. Stworzenie zbójnickiej grupy rekonstrukcyjnej Janosikowa Dróżyna (uszycie autentycznych strojów zbójnickich dla 40 – 50 osób).

16. Pozyskanie pieniędzy na powstanie i utrzymanie czasopisma turystycznego – „Na Zbójnickim Szlaku” (miesięcznik promujący szlak zbójników Karpackich).

17. Pozyskanie pieniędzy na stworzenie cyklu filmów promujących „Szlak Zbójników Karpackich”.

18. Pozyskanie pieniędzy na stworzenie góralsko – zbójnickich warsztatów dla dzieci (nauka tańca zbójnickiego, malunek zbójników na szkle, warsztaty rzeźbiarskie - dla dzieci - rzeźbienie figurek zbójników itp (warsztaty w izbach pracy twórczej, izbach regionalnych, muzeach).

19. Pozyskanie pieniędzy na promocję w mediach (prasa branżowa, radio, Internet, TV).

20. Pozyskanie pieniędzy na przetłumaczenie zawartości portalu internetowego o zbójnikach karpackich na co najmniej 7 języków obcych (słowacki, czeski, ukraiński, rumuński, węgierski, angielski, niemiecki).

21. Stworzenie około 200 zbójnickich rzeźb drewnianych  - 3, 4, 5 metrowych - na potrzeby oznakowania obiektów i atrakcji na „Szlaku Zbójnickim”.

22. Stworzenie nowych targów zbójnickich turystyczno - gastronomicznych z regionalną kuchnią góralską, z elementami kuchni zbójeckiej, z warsztatami sztuki regionalnej. Celem targów była by promocja SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, atrakcji na szlaku, obiektów – hoteli, restauracji, karczm. Celem imprezy była by m.in. walka z tanimi pamiątkami regionalnymi z Chin oraz promocja naszych lokalnych wyrobów, trochę droższych ale ładniejszych i autentycznych.

23. Pozyskanie pieniędzy na stworzenie sieci Klubów Sympatyków Zbójnictwa Karpackiego.

24. Znalezienie środków na otwarcie Zbójnickiego Towarzystwa Naukowego, które prowadziło by badania nad zbójnictwem karpackim. Do prac badawczych trzeba włączyć Uczelnie Wyższe, m.in. AWF KRAKÓW, UE KRAKÓW, GWSH w Katowicach – Piotrowicach. Studenci mogli by pisać prace dyplomowe i magisterskie na temat zbójnictwa karpackiego oraz komercjalizacji projektu „Szlak Zbójników Karpackich”. Pozyskanie pieniędzy na cykl konferencji naukowych odnośnie badania tematyki zbójnictwa karpackiego.

25. Stworzenie katalogu papierowego z gadżetami zbójnickimi, które będą dystrybuowane w punktach IT, karczmach, hotelach, izbach regionalnych na terenie „Szlaku Zbójnickiego”.

26. Oznakowanie tablicami specjalnie wyselekcjonowanych hoteli i karczm – rekomendowanych przez „Zbójnicki Szlak”, w których będą nocować i biesiadować turyści (tabliczki na obiektach).

27. Ustawienie sieci zbójnickich gablot reklamowych w obiektach z gadżetami zbójnickimi.

29. Stworzenie specjalnego menu zbójnickiego sygnowanego logo „Zbójnicki Szlak” w każdym z obiektów które wybierzemy do obsługi ruchu turystycznego.

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

Janosikowa biesiada na zbójnickiej polanie

joomla template 1.6
Loading...