haslo

Dlaczego powstał Zbójnicki Szlak?

1. powstał z wielkiej pasji jaką jest szeroko pojęta góralszczyzna, a zwłaszcza tematyka zbójnictwa karpackiego;

 

2. powstał dla usystematyzowania wiadomości o zbójnictwie, które do tego czasu były bardzo chaotyczne i nieprecyzyjne;

3. realizacja projektu „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” pozwoli na wniesienie wkładu w rozwój całego łuku karpackiego i wzmocnienie jego atrakcyjności i chłonności;

4. projekt doprowadzić ma do inspirowania i wspierania tworzenia silnych sieci komunikacyjnych w regionie karpackim;

5. ma ukazać wielobarwność kulturową mitycznego łuku Karpat;

6. ma ukazać, że Polska jest wiejska i tradycyjna. Takich krajów jest coraz mniej w „plastikowym świecie”. Dlatego marka „ZBÓJNICKI SZLAK” promuje turystykę kulturową, etniczną, wiejską, agroturystykę, ekoturystykę, turystykę kulinarną, turystykę dziedzictwa kulturowego;

kazimierz7. ma stymulować rozwój ruchu turystycznego w Karpatach;

8. ma ubarwić i urozmaicić ofertę turystyczno – kulturalną Karpat;

9. ma przyczynić się do zachowania walorów krajobrazowych karpackiego środowiska naturalnego;

10. projekt wychodzi naprzeciw trendom turystycznym, bowiem ludzie chcą odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca, z dala od centrów turystycznych i od luksusów;

11. wyjazdy przygodowe z plecakiem – to przyszłość wyjazdów turystycznych w Karpatach;

12. w turystyce jest miejsce na wszystko, zwłaszcza na produkty, które są oryginalne, unikatowe;

13. w turystyce XXI wieku można zauważyć, iż coraz więcej osób decydując się na wyjazd poza miejsce zamieszkania przestaje kierować się tzw. regułą „3S”: sea, sand, sun – morze, piasek, słońce, na rzecz reguły „3E”: entertaintment, excitement, education – rozrywka, podniecenie, kształcenie (Kruczek, 2006, s.13). Oznacza to, że w ramach spędzania czasu wolnego istotne jest oprócz wypoczynku, poznanie obyczajów, tradycji miejsca odwiedzanego. Turystyka rozwija się w kierunku zdobywania doświadczeń, szerzenia wiedzy na temat otaczającego świata i różnic jakie występują pomiędzy poszczególnymi społecznościami;

14. ustępujące powoli zainteresowanie turystyką masową oraz produktem trzech „S” na rzecz indywidualnych wyjazdów związanych często z realizacją zainteresowań stwarza dzisiaj wielką szansę miejscowościom i regionom nieznanym jeszcze wśród turystów w Karpatach 

15. tematyka zbójnictwa karpackiego jest modna;

16. zbójnictwo to jedna z najbardziej unikatowych historii, którą można znakomicie sprzedać w formie produktu turystycznego;

17. jest to kulturalno – turystyczna inicjatywa w służbie rozwoju turystyki i kultury karpackiej;

18. turysta szuka autentycznej cząstki lokalnej obyczajowości i folkloru, góralszczyzny, autentyczności, swojskości;

19. nietypowa turystyka (kulturowa, etniczna) to świetny pomysł na promowanie regionu karpackiego;

20. projekt stawia nacisk na możliwość zdrowego, aktywnego spędzenia czasu, poznanie dziewiczej przyrody, unikatowego karpackiego dziedzictwa kulturowego, tradycjonalizmu, co aktualnie jest bardzo modne;

21. turystyka kulturowa zyskuje na znaczeniu w całej Europie;

22. zamiast ekscytować się czymś nowym, turyści nastawiać się będą na głębsze poznanie danego miejsca, lokalnej społeczności, wnikanie w lokalny nastrój, doświadczenia duchowe. Wzrośnie zainteresowanie innymi kulturami, zwyczajami, sztuką;

23. spora grupa klientów będzie nastawiona na bardziej ekstremalne przygody, poszukiwanie nowych doświadczeń, odkrywanie siebie. Wszystkie te wartości projekt posiada;
 
24. w obecnym świecie jest coraz mniej krajów gdzie podkreśla się tradycje, folklor, dlatego zbójnictwo może stać się jednym z głównych elementów jaki przyciągnie turystów na tereny Karpat;
 
25. projekt ma stać się alternatywą dla egzotycznych wyjazdów zagranicznych;

26. moda na ludowość, ludyczność, folklor i zbójnickie tradycje wcale nie słabnie, a w ostatnim czasie wręcz przybiera na sile. Zbójnicki mit kojarzy się nam wszystkim z symbolem dawności, honorności, wolności i dlatego nigdy nie zaginie;

27. zwiększający się ruch, transfer turystyczny na terenie euroregionów: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Tatry, Karpacki jest sygnałem, że realizacja projektu wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom ruchu turystycznego;

28. projekt wyraźnie bazuje na ludowości Polski, a to obecnie jest modne. Trzeba pamiętać, że słowiański folklor jest dużo bogatszy niż ten w krajach zachodnich. Francuzi np. nie mają drewnianych wiosek i nigdzie indziej nie zobaczą stylu zakopiańskiego. Na zachodzie nie ma już miejsc, gdzie chodzi się w strojach regionalnych, więc to też nie lada atrakcja.

29. Modne i popularne miejsca są bardzo zatłoczone. Z racji tego, że największa ilość miejsc zlokalizowanych jest na „Szlaku Zbójników Karpackich” na terenie Małopolski, a rok rocznie Małopolskę odwiedza ok. 12 mln turystów. Produkt ma szansę na sukces rynkowy zwłaszcza w regionie Małopolski;

30. Produkt „Szlak Zbójników” to produkt regionalny, mający bardzo silne oddziaływanie emocjonalne;

31. Projekt jest kompatybilny z kierunkiem rozwoju regionu karpackiego

32. Europa to ciągle najbardziej uczęszczany kierunek świata. Złagodzenie przepisów granicznych w państwach europejskich, spowodowało łatwiejsze i szybsze podróżowanie;

33. W turystyce panuje moda na zdrowie, sprawność fizyczną, ekologię, regionalizm, folklor, soft tourism, na tzw. odwiedzanie małych ojczyzn, na autentyzm, rękodzieło i folk design;

34. Zwiedzanie zaproponowanych nowych miejsc na „SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” niesie ze sobą znikome zagrożenie terrorystyczne, są to destynacje bezpieczne;

35. Następuje wzrost zainteresowania lokalną identyfikacją, turyści preferują miejsca, gdzie nikt wcześniej nie bywał, turyści częstokroć chcą wypoczywać  „zanurzeni w naturze”, a projekt „Szlak Zbójników karpackich” im to umożliwi;

36. Ludzie poszukują nowych nieodkrytych miejsc podróży, szukają autentycznych przeżyć w mniej znanych regionach, poszukują nowych doświadczeń związanych z obcowaniem z lokalną kulturą, oczekują bliskości z naturą, ludzie szukają równowagi w ich zwariowanym życiu, podróżujący coraz częściej szukają doświadczeń, które pozwolą oderwać się od stresu. Atrakcyjne bywają często naturalne doświadczenia oraz wiejskie, proste życie. Ludzie skupiają się na takich unikalnych wartościach jak: dobre samopoczucie, sprawność fizyczna, równowaga, aktywność, pielęgnacja, duchowość, ekologia. Ludzie poszukują własnej tożsamości. Turyści skupiają się na poznaniu innych kultur i tożsamości;

37. Świat nie zmierza w kierunku globalnej wioski „global willage”. Badania potwierdzają przetrwanie podstawowych wartości i tradycji, jak również utrzymanie się kultury. Odradzają się etniczne tożsamości.;

38. Odnotowano wzrost zainteresowania turystyką etniczną, wiejską i kulturową;

39. Oferta projektu „Szlak Zbójników Karpackich” jest holistyczna, kompleksowa, a tego dzisiaj poszukują turyści, bo są wygodni.

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...