haslo

Harmonogram działań w projekcie Zbójnicki Szlak

Działania trzeba podzielić na moduły, np.

 

b) Promocja i informacja szlaku wraz z koniecznym oznakowaniem turystycznym i komunikacyjnym

c) Inwestycje związane z wyznaczeniem i oznakowaniem szlaku w terenie

d) Opracowanie i druk materiałów promocyjno informacyjnych w językach

zbjnicy ze skarbem

e) Opracowanie materiałów informacyjno promocyjnych o szlaku w wersji wirtualnej wraz z programem informacyjno – rezerwacyjnym

f) Dofinansowanie do biura zarządzającego - Centrum  Badań i Rozwoju Szlaku Zbójnickiego  itp.

g) Dofinansowanie do zagospodarowania szlaku – zbójnickie muzeum, zbójnicka zagroda, park tematyczno rozrywkowy „Zbójnikolandia”, hotel i restauracja Janosikowy Dwór itp. Z podziałem na obiekty komercyjne i społeczne (np. kultura, etnografia, park krajobrazowy itp. )

h) Dofinansowanie do imprez: sportowych, kulturalnych, ekologicznych, rozrywkowych itp.

 

W zależności od rodzaju działania dostosowuje się konkretne źródło finansowania: środki UE, środki budżetowe MSiT, jednostek samorządu terytorialnego, środki MKiDN itp. 

1. Wielkim sukcesem jest stworzenie Fundacji „ZBÓJNICKI SZLAK” www.fundacjazbojnickiszlak.pl  która miała by na celu pozyskanie środków na wybudowanie nowego szlaku kulturowego, jakim jest Szlak Zbójników Karpackich.

2. Zbieranie nowych i usystematyzowanie już wykorzystanych materiałów źródłowych, z których powstał portal wiedzy o zbójnickie oraz „Szlak Zbójników Karpackich”. Kwerenda w archiwach w poszukiwaniu informacji związanych z ruchem zbójeckim w Karpatach.

3. Spotkanie organizacyjne w którym zatwierdzona zostanie istniejąca wirtualnie trasa „Szlaku Zbójników Karpackich”. Dopuszcza się modyfikację trasy „Szlaku Zbójników Karpackich”.

4. Na kolejnym spotkaniu organizacyjnym ustalone zostaną miejsca, które trzeba udokumentować fotograficznie. Trzeba będzie przeprowadzić wizję lokalną i objazd inwentaryzacyjny wszystkich miejsc związanych ze zbójnikami karpackimi. Zgromadzoną wiedzę trzeba przeanalizować pod kątem zatwierdzenia już istniejącej wirtualnie trasy szlaku, z którą można zapoznać się na stronie www.zbojnickiszlak.pl lub jej modyfikacji.

5. Bardzo ważną kwestią jest uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń od właścicieli terenów na których zlokalizowane są zbójnickie atrakcje, zabytki itp.

6. Spotkanie robocze  partnerów

7. Opracowanie trasy samochodowo – pieszej, rowerowej i konnej w terenie. Spotkania z właścicielami terenów, na których zlokalizowane są zbójnickie atrakcje turystyczne – uzgodnienia.

8. Opracowanie i wyznakowanie w kilku etapach „Szlaku Zbójników Karpackich”.

9. Zbieranie wywiadów terenowych do poszerzenia listy zbój - miejsc i obiektów związanych z projektem „Zbójnicki Szlak”

10. Spotkanie robocze partnerów projektu „Szlak Zbójników Karpackich”  z szerokim gronem ekspertów, m.in. etnografów, specjalistów od marketingu terytorialnego itp. Wymiana materiałów pomiędzy polskimi, słowackimi, czeskimi, ukraińskimi, rumuńskimi i węgierskimi partnerami.

11. Kolejny objazd inwentaryzacyjny – uzupełniony dzięki materiałom przekazanym przez 6 partnerów. Wykonanie brakujących fotografii.

zbjecka zabawa12. Przygotowanie materiałów do wydania ulotek, folderów promocyjnych, map, przewodników. Spotkanie  robocze wszystkich partnerów dotyczących kompleksowego opracowania zbójnickich materiałów oraz ich przetłumaczenie w co najmniej 6 językach. 

13. Wydanie przewodników i folderów w 6 lub więcej wersjach językowych, stworzenie zbójnickiego menu w karczmach góralskich na trasie „Szlaku Zbójników Karpackich”, stworzenie zbójnickiej książki kulinarnej „Zbójnickie Jadło”, publikacja przewodnika turystycznego „Szlak Zbójników Karpackich”, który ma być wydany przez wydawnictwo Bezdroża z Krakowa, publikacja książki „Zbójnicy w Karpatach”, publikacja tomiku wierszy o zbójnikach, stworzenie śpiewnika z pieśniami i przyśpiewkami zbójnickimi, huculskimi, hajdamackimi, opryszkowskimi, myśliwskimi, publikacja książeczki „Humor zbójnicki”, publikacja książki „Zbójnickie legendy z mitycznego łuku Karpat”, opracowanie ulotek, folderów, map Zbójnickiego Szlaku, które mają być wydane przez wydawnictwo Compass z Krakowa.

14. Organizacja zbój - konferencji w Polsce (zaproszenie prelegentów, zebranie ich wykładów do przygotowania materiałów dla wszystkich uczestników. Wybór i przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji i partnerów projektu „Szlak Zbójników Karpackich”.

15. Budowa zbójnickiej infrastruktury (park tematyczno – rozrywkowy „Zbójnikolandia”, hotel i karczma „Janosikowy Dwór”, pierwsze w Polsce Muzeum Zbójnictwa Karpackiego, wielkie pomniki karpackich harnasi, które będą podświetlone niczym pomnik Janosika w Terchowej na Słowacji, zbój – informacja turystyczna, sieć zbójnickich medalmatów zewnętrznych i wewnętrznych z pamiątkowymi zbójeckimi dukatami ze „Szlaku Zbójników Karpackich”,

16. Założenie biura podróży – karpackiego touroperatora „Zbójnicki Travel”, zorganizowanie Euroregionalnych Zbójnickich Targów Turystycznych, organizacja festiwalu „Zbójnickie Igrce” i Olimpiady Sportów Zbójnickich, organizacja interaktywnych gier miejskich „Zbójnicy na karpackiej ceście”, stworzenie gry komputerowej „Na Zbójnickim Szlaku”, organizacja zbójnickiej drużyny rekonstrukcyjnej „Janosikowa Drużyna”, powstanie klubów sympatyków zbójnictwa karpackiego, powołanie Zbójnickiego Towarzystwa Naukowego, stworzenie kapeli góralskiej „Karpackie Zbóje”, stworzenie czasopisma promującego projekt „Szlak Zbójników Karpackich „Na Zbójnickim Szlaku”.
 
17. Podsumowanie, zamknięcie i rozliczenie projektu „Szlak Zbójników Karpackich”.

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...