haslo

Prace badawcze nad projektem

1. Na uczelniach wyższych (AWF Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski) prowadzone są badania wśród studentów, których celem jest wyselekcjonowanie najlepszych pomysłów dotyczących rozwoju karpackiej marki „ZBÓJNICKI SZLAK”. Zakres tematyczny badań obejmuje transgraniczne możliwości organizowania turystyki w regionie górskim – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, dziedzictwo kulturowe obszaru karpackiego, propozycje współpracy między 6 krajami przez które „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” przebiega.

 

janosik 2

2. W dalszej perspektywie planowane są badania nad potencjałem turystycznych regionu karpackiego, nad jego wyjątkowością, będą przeprowadzane badania rynkowe, będą organizowane konsultacje społeczne i warsztaty strategiczne. Strategia marki „ZBÓJNICKI SZLAK” jest punktem wyjścia większej kampanii promocyjnej. Bazuje na badaniach wizerunkowych: jak „Zbójnicki Szlak” jest postrzegany, czego ludzie oczekują od produktu turystycznego jakim jest „Zbójnicki Szlak” i co sprawia, że ten produkt wyróżnia się na tle innych. Dokument który będzie sporządzony będzie głównym wyznacznikiem kierunku, w którym będzie podążać promocja „ZBÓJNICKIEGO SZLAKU”.

 

3. Przeprowadzono badania, które ujawniły, że ludzie chcą odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca, z dala od centrów turystycznych i od luksusów. W najbliższych planach mają być przeprowadzone badania percepcji produktu SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, które by wskazały jego wady i zalety.

 

4. W najbliższym czasie przeprowadzone będą badania jakościowe i ilościowe dotyczące wizerunku regionu karpackiego, jego atrakcyjności turystycznej. W planach jest zorganizowanie audytu turystycznego, który ma wyłonić nowe atrakcje zlokalizowane na trasie Zbójnickiego Szlaku. Wiedza ta będzie inwentaryzowana, szeroko omawiana.

 

5. Dokonana zostanie inwentaryzacja pamiątek i atrakcji związanych z zbójectwem i towarzyszącymi mu legendami w Karpatach. Będzie ona przeprowadzona na terenie realizacji projektu, w co najmniej sześciu krajach.

 

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...