haslo

Wpływ transgraniczny projektu

Transgraniczny przebieg szlaku przez takie kraje, jak Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia i Węgry ukazuje nam atrakcje związane ze zbójnictwem, które było plagą tych ziem od połowy XVI do XVIII wieku.

 

 

Harnaś ze zbójnickim łupem

Przemierzając szlak oprócz przepięknych karpackich krajobrazów, można spotkać żywe świadectwa i osobliwości kulturowe mieszkańców Karpat oraz ciekawe pamiątki po zbójnikach.

 

Transgraniczność projektu „Szlak Zbójników Karpackich” występuje na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to współpraca partnerów międzynarodowego zbójnickiego projektu w zakresie opracowania koncepcji i przygotowania szlaku do jego realizacji, a później finalizacji projektu, co zacieśnia więzi i buduje trwałe pozytywne relacje.

 

Najważniejszy jest jednak sam zbójnicki projekt oraz jego transgraniczne efekty. Wydanie materiałów promocyjnych (folderów, ulotek, map, przewodnika po „Szlaku Zbójnickim”, organizacja międzynarodowych konferencji i zbójnickich warsztatów, wspólna realizacja projektu „Szlaku Zbójników Karpackich” biegnącego przez wszystkie 6 krajów, co stwarza możliwości podniesienia standingu finansowego mieszkańców tych krajów.  Lepsze poznanie się pomagać będzie w realizacji kolejnych wspólnych inicjatyw. Materiały promocyjne wydane w kilku językach (foldery, ulotki, mapy i przewodniki), będą przybliżały korzystającym z projektu ludziom jego unikatową tematykę.

 

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...