haslo

Problemy i zagrożenia dla projektu Zbójnicki Szlak

1. Znalezienie odpowiedniej ilości pieniędzy na cały projekt, który został wyceniony na 80.000.000 PLN;

2. Znalezienie odpowiednich partnerów do realizacji projektu;

 

harnas rys3. „Szlak Zbójników Karpackich” obecnie zalicza się do wirtualnych szlaków turystyczno-kulturowych ze względu na brak oznaczenia w terenie. Aby uzyskał status materialny konieczne jest m.in.: oznakowanie go w terenie, utworzenie usług skoncentrowanych wokół tematu oraz poparcie władz samorządowych; 

4. Projekt „Szlak Zbójników Karpackich” jako nowy, markowy produkt turystyczny jest obecnie na etapie komercjalizacji oraz przekształcania w status szlaku materialnego, co jest bardzo kapitałochłonne i czasochłonne;

5. Utrzymanie w należytym stanie szlaku. Trzeba będzie dysponować odpowiednimi pieniędzmi na utrzymanie szlaku, który liczy sobie 4.500 km. Trzeba się liczyć z aktami wandalizmu i z tym, że sama przyroda zaciera oznakowanie. O jakość i bezpieczeństwo szlaku trzeba dbać ciągle;

6. W Polsce jest ciągle obawa przed partnerstwem publiczno – prywatnym, co spowalnia działania zmierzające do realizacji projektu „Szlak Zbójników Karpackich”;

7. Produkt tworzony przez wiele podmiotów, jak w przypadku „SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” przypomina skomplikowany mechanizm, który bez odpowiedniej koordynacji nie będzie właściwie funkcjonował. Dobre zarządzanie jest kluczem do sukcesu i szansą na rozwój regionalny oparty na turystyce;

8. Koordynacja i tworzenie produktów ponadregionalnych, transgranicznych nie jest łatwe;

9. Szlak w zamierzeniach ma być szlakiem samochodowo – pieszym, z możliwością poszerzenia o zbójnickie pętle tematyczne, rowerowe i konne, co będzie dość trudne logistycznie i projektowo do wyznaczenia;

10. Problemem w oznakowaniu  jest  długość szlaku: 4.500 km (znakowanie trzeba ujednolicić, standaryzować i oznakować w kilku językach). Szlak ma skomplikowany przebieg (6 lub 7 krajów). Na pewno nie będzie to łatwym przedsięwzięciem, dlatego trzeba nawiązać współpracę z podmiotami, które będą w stanie sprostać wymaganiom projektu;

11. Założenie sobie konkretnych zadań do realizacji, określenie targetu produktu, szukanie nowych źródeł finansowania to zaledwie kilka niełatwych ale bardzo istotnych przedsięwzięć przybliżających do sukcesu.
 
12. Bardzo istotne jest budowanie partnerskich relacji wśród podmiotów biorących udział w tworzeniu produktu – co jest bardzo skomplikowane. Można je umacniać poprzez poszanowanie wzajemnych interesów i wspólne wypracowywanie pomysłów. Równie istotnym elementem zarządzania jest dobra promocja. Partnerstwo wielopodmiotowe umożliwia wspólne wystawianie się na imprezach targowych i kupowanie większych powierzchni wystawowych z dobrze sytuowanymi stoiskami zwracającymi uwagę potencjalnych klientów. Partnerstwo ułatwia aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13. aby turysta swobodnie podróżował łukiem Karpat szlak musi być dobrze oznakowany, ma być bezpieczny, ma byś szlakiem gdzie każdy bez większego problemu ma znaleźć nocleg. Potrzebne są do tego konsekwentne działania regionów. Tworzenie i promocja szlaków odbywa się w Polsce najczęściej w ramach granic samorządów, podczas gdy stworzenie i promocja dobrego produktu wymaga często współpracy wielu regionów w kilku krajach.
 
14. Każdy kraj potrzebuje marki, tak jak produkt. Na świecie Polska kojarzona jest głównie z papieżem Janem Pawłem II, Chopinem, Krakowem, Małyszem i żubrówką. Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła się kojarzyć ze zbójnictwem karpackim, ale potrzebna jest do tego akceptacja Ministerstwa Turystyki i POT-u.

15. Polska ma wielki potencjał – piękna miasta, przyrodę, warunki do inwestycji, atrakcje turystyczne, ale wciąż nie ma spójnego wizerunku i promocji. W Polsce produkty są, potrzeba tylko jednolitej marki, która pomoże je wszystkie sprzedać. Nich zatem hasło Creative Tention (twórcze napięcie) towarzyszy ciągle specjalistom od wizerunku Polski i niech ci specjaliści dostrzegą potencjał jaki drzemie w zbójnictwie karpackim.
 
16. POT sugeruje, że wizerunek Polski w Europie skupia się wokół tradycjonalizmu, zapóźnienia gospodarczego i religijności. Według POT Polska jako kraina strzech, zapasek, żubrów i bocianów jest zdecydowanie passe. Reklamowano Polskę właśnie w ten sposób zbyt długo i mało skutecznie, by znów wywieszać folklor na promocyjnych sztandarach. Teraz pokazuje się europejskość i nowoczesność Polski. Obecnie ucieka się od pokazywania ludowości i siermiężności. Niestety POT wyraźnie zapomina promując Polskę o ludowości Polski, a projekt „Szlak Zbójników Karpackich” wyraźnie na niej bazuje. POT chce promować Polskę nowoczesną, lepiej bowiem sprzedaje się Polska nowoczesna, niż tradycyjna.

17. Istotne jest budowanie wspólnej opiniotwórczej i reprezentacyjnej platformy działania, co nie będzie łatwe. Marka „ZBÓJNICKI SZLAK” ma pokazywać Polskę jak i inne kraje zlokalizowane na Szlaku Zbójnickim, w sposób tradycyjny ale zarazem  nowoczesny.  Strategia marki wyznacza kierunek promocji.

18. Nowy produkt turystyczny wymaga również promocji co wiąże się z wielkimi inwestycjami i kosztami.

19. Nowy produkt turystyczny jest dosyć skomplikowany w swej istocie, także trzeba będzie maksymalnie go ujednolicić, aby zapanować nad jego sprzedażą i nad bezpieczeństwem realizacji programu.
 
20. Bardzo ciężko również znaleźć profesjonalnych przewodników, pilotów, którzy byliby w stanie pokierować tak skomplikowaną imprezą, wycieczkę. Trzeba będzie zorganizować cykl szkoleń dla przewodników i pilotów z zakresu wiedzy o góralszczyźnie karpackiej i zbójnictwie karpackim. Dodatkowym problemem będzie bariera językowa w 6 krajach, przez które „Szlak Zbójnicki” przebiega".

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...