haslo

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Zbójnickie Karpackim

„Ogólnopolski konkurs wiedzy o zbójnictwie karpackim” będzie akcją organizowaną przez Fundację „Zbójnicki Szlak” mającą siedzibę przy ul. Sienkiewicza 40A w Żywcu (KRS: 0000393759, NIP: 5532504689, REGON: 242704044). Konkurs obejmie wszystkie placówki edukacyjne oraz koła harcerskie na terenie woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w czasie roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/2014 . Nie wyklucza się również, że akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Województwa te zostały wybrane przez Fundację „Zbójnicki Szlak” ponieważ przez te regiony przebiega „Szlak Zbójników Karpackich”. Akcja nie będzie akcją komercyjną.

 

Ogólnopolski konkurs z wiedzy o zbójnictwie karpackim skierowany będzie do dzieci i młodzieży z wszystkich placówek podległych Kuratorowi Oświaty oraz zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego na terenie 4 województw. Główne cele konkursu to edukacja oraz zainteresowanie młodzieży turystyką w Karpatach oraz tematyką góralszczyzny i zbójnictwa karpackiego

Każde nieomal pasmo górskie, każda podkarpacka ziemia w długim łańcuchu Karpat ma swego zbójnickiego bohatera, którego lud darzy sympatią, nadając mu cechy rycerskie i szlachetne i akcentując częstokroć społeczny walor jego czynów. Każda karpacka kraina miała swego bohatera, po którym pozostał ślad zarówno w bezdusznych aktach sądowych, jak i w tęsknej pieśni ludu. Długie pasmo Karpat stanowiło od lat dogodny teren dla wszystkiego rodzaju wagabundów, którzy najczęściej z powszechnie panującej biedy wyczekiwali na okazję, by napadać na podróżnych, a niekiedy rabowali dwory i wsie położone w pobliżu uczęszczanych szlaków.Zbójnickie kwiatki Ucisk i wyzysk Feudałów nad biedną ludnością był tak wielki, że wielu chłopów zbiegało w góry tworząc tam bandy zbójnickie, które nie chciały się podporządkować bezlitosnej polityce możnowładców. 

Teren Karpat przez całe wieki nie był znany kulturze i piśmiennictwu polskiemu. Trudno dostępny, a przy tym intrygujący z uwagi na bezcenne skarby, które zawierały Karpaty w swoich kryjówkach inspirował z czasem do eksplorowania tej mitycznej krainy. Ten grzbiet dzielący wiele nacji i państw zawsze był osią graniczną. Tędy przeprawiały się wojska, karawany kupców i grupy zbójników, czyhających na łatwy łup lub przeprawiających się za Dział, Beskid (tak zwano graniczne grzbiety) w poszukiwaniu łupu.

Z tych i wielu innych powodów warto organizować jak najwięcej ciekawych konkursów wiedzy o zbójnictwie karpackim, które jest niematerialnym dziedzictwem kultury europejskiej. Tematyka zbójnictwa jest wciąż żywa i wywołuje wśród ludzi duże emocje.

Pytania konkursowe i wszystkie informacje na temat „Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zbójnictwie karpackim” dostępne będą na stronie Fundacji „Zbójnicki Szlak” www.fundacjazbojnickiszlak.pl

Termin przyjmowania odpowiedzi będzie określony w oddzielnym regulaminie. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników dla zwycięzców zostaną rozesłane atrakcyjne nagrody.

 Odpowiedzi na pytania należy będzie przesyłać:

  • pocztą na adres: Fundacja „Zbójnicki Szlak”, ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec, woj. śląskie z dopiskiem „Ogólnopolski konkurs wiedzy o zbójnictwie karpackim”.
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - w temacie wiadomości należy podać „Ogólnopolski konkurs z wiedzy o zbójnictwie karpackim”.

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...