haslo

Główne hasło naszej Fundacji

"Zabiyramy  bogácom, a dajemy biydnym ludziom. Równomy świat!"

Bieda, jaka panowała w dawnych wiekach wśród górali, sprawiała, że część mieszkańców Karpat trudniła się zbójnictwem. Karpaccy zbójnicy kierowali się jednak swoistym kodeksem honorowym – napadali tylko na tych, dla których ewentualna strata nie oznaczała ruiny, na przykład na przejeżdżających kupców. Najbardziej znanym zbójnikiem był harnaś (przywódca zbójników) Janosik. Choć urodzony po słowackiej stronie dzisiejszej granicy, dla obu narodów stał się symbolem góralskiej sprawiedliwości, która bogatym odbiera, a biednym daje... Barwne życie zbójników często stawało się inspiracją dla artystów, poświęcony mu jest między innymi słynny balet „Harnasie” autorstwa Karola Szymanowskiego.

"Horni chłopcy byli, zomki odbijali

biednemu cłekowi pieniążki dawali"

 

 

Zbójnicy z kotlikiem zbójnickich dukatów

Zbójnicy pod przewodnictwem Janosika, zabierali bogatym i rozdawali biednym. Sprawiedliwego i dobrego Janosika kochali wszyscy.


"... a i Wam w obliczu kamratów ślubuję: biednych od krzywdy bronić, bogaczy prawości uczyć, Wam wierności dochować, sprawiedliwie zbójecką potęgę rozsławiać.

Przysięgam Wam ja - Hetman Zbójnicki"

 

/przysięga Janosika/

 

Wzorujemy się również słowami zbójnickiej przyśpiewki:

 

Rozwinięte liście,

Dla zbójników szczęście.

Niech dobrze zbijają

I chudobnym dają!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...