haslo

Przedmowa

Działalnością zbójników na terenie Karpat nie zajmowano się do tej pory szczegółowo. Historycy, etnografowie i badacze regionalni zamieszczali jednak wiele wzmianek o zbójnikach w licznych pracach dotyczących Karpat. Moje poszukiwania rozpoczęte w 2007 roku były pierwszą próbą podjęcia tej problematyki w Polsce a nawet może w całej Europie. 

 

Zbójnicy z beczką węgierskiego Tokaja

Z uwagi na wielkie zainteresowanie turystów tematyką zbójnictwa karpackiego, powstał pomysł stworzenia projektu pod nazwą „Szlak Zbójników Karpackich”. Projekt realizujemy dlatego, ponieważ chcemy zwrócić uwagę turystów na obyczajowość minionej epoki staropolskiej i życie codzienne zbójników karpackich.

W związku ze ścieraniem się w Karpatach wielu kultur, zwyczajów, obyczajów, tradycji, powstała w ciągu minionych stuleci unikatowa enklawa narodowościowo-etniczna nie mająca odpowiednika na całym świecie. Z tej wyjątkowej mozaiki powstali zbójnicy karpaccy, którzy prawie przez 500 lat byli postrachem na traktach kupieckich w Karpatach.

Postaramy się zrobić wszystko, aby udało nam się zainteresować tematyką zbójników karpackich turystów, odwiedzających ten uroczy zakątek Europy, jakim jest magiczny łuk Karpat.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie wielu życzliwym osobom – pilotom wycieczek, przewodnikom beskidzkim, pasjonatom turystyki kwalifikowanej, kultury i sztuki, którzy wspierali nas i wspierają w realizacji naszego zbójnickiego projektu, którym jest „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”.

Mając na celu popularyzację tematyki zbójnictwa karpackiego, promocję Karpat chcielibyśmy przybliżyć turystom zapomniane już zbójeckie prawdy, historie, których sceną były tajemnicze Karpaty.

Tematyka zbójnictwa karpackiego od dziesiątek lat inspirowała literatów, poetów, muzyków, artystów, reżyserów. Z tego też powodu chcemy ocalić od zapomnienia zbójeckie obrazy przeszłości w Karpatach.

Chcielibyśmy, aby Państwo wczuli się w klimat epoki okresu staropolskiego, ponieważ wtedy, kiedy uwzględnicie mentalność ludzi zamieszkujących Karpaty, ich wewnętrzne sprzeczności, umiłowanie „ślebody”, warunki życia, sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą oraz przepiękny karpacki krajobraz, który na co dzień towarzyszył ludności zamieszkującej ten magiczny zakątek ziemi zrozumiecie przyczyny powstania zbójnictwa ludowego.

 Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...