haslo

Alchemia zbójnickiego sukcesu

ZBÓJ – PRODUKT PONAD PODZIAŁAMI

 

W turystyce XXI wieku można zauważyć, iż coraz więcej osób decydując się na wyjazd poza miejsce zamieszkania przestaje kierować się tzw. regułą „3S”: sea, sand, sun – morze, piasek, słońce, na rzecz reguły „3E”: entertaintment, excitement, education – rozrywka, podniecenie, kształcenie (Kruczek, 2006, s.13). Oznacza to, że w ramach spędzania czasu wolnego istotne jest oprócz wypoczynku, poznanie obyczajów, tradycji miejsca odwiedzanego. Turystyka rozwija się w kierunku zdobywania doświadczeń, szerzenia wiedzy na temat otaczającego świata i różnic jakie występują pomiędzy poszczególnymi społecznościami. Te trendy kulturowe może potwierdzić utworzenie 29 szlaków mających znaczenie dla europejskiej kultury, z czego 3 przebiegają przez terytorium Polski. Naprzeciw trendom jakie narzuca obecna turystyka wychodzi, wpisujący się w turystykę kulturową, Szlak Zbójników Karpackich, który miejmy nadzieję, stanie się TOP DESTYNACJĄ 2012 roku!

 

 

 

gowa harna1Ustępujące powoli zainteresowanie turystyką masową oraz produktem trzech „S” na rzecz indywidualnych wyjazdów związanych często z realizacją zainteresowań stwarza dzisiaj wielką szansę miejscowościom i regionom nieznanym jeszcze wśród turystów. Okazuje się, że nie potrzeba wcale morza, jezior ani zabytków w postaci średniowiecznych zamków i kościołów, żeby zwabić do siebie gości. Aby podjąć rywalizację o turystę, wystarczy niekiedy dobry pomysł i skuteczna promocja. Tak jest w przypadku SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH. Coraz więcej regionów i miejscowości dotychczas przez turystów omijanych wychodzi z cienia tych, które dysponują bogatymi walorami przyrodniczymi i wykorzystując lokalną historię, tradycję, folklor, sztukę, rzemiosło ludowe, podejmuje z nimi często skuteczną walkę. Tworząc i promując własne produkty turystyczne, zmieniają swój wizerunek i zachęcają tym samym żądnych „autentyczności” turystów do odwiedzin. Szlak Zbójników Karpackich bardzo wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę turystyczną Karpat. Wykorzystując zbójnickie tradycje region Karpat zmienia swój wizerunek i dzisiaj znany jest już jako kolebka zbójnictwa ludowego. Kultura Karpat naprawdę może inspirować!

Szlak Zbójników Karpackich staje się powoli sztandarowym produktem turystycznym regionu karpackiego. Twórca szlaku – Leszek Młodzianowski marzy, aby szlak zdobył sobie uznanie turystów i specjalistów z branży.

Żeby stał się w pełni komercyjny, musi powstać odpowiednia baza obsługująca turystów. Produkt turystyczny musi żyć. Aby produkt turystyczny spełniał swoją funkcję, musi być dynamiczny, m.in. dzieci muszą być zaangażowane w bezpośrednie uczestnictwo (np. w formie konkursów, zabaw) w jakiejś formule. Konieczne jest też angażowanie lokalnych społeczności we współpracę, przekonanie ludzi, że można na takim zbójnickim produkcie dobrze zarobić.
 
Zdaniem Leszka Młodzianowskiego z Fundacji "Zbójnicki Szlak" – postać karpackiego zbójnika jest największym niewykorzystanym produktem kulturowym w Europie. Turysta bowiem szuka autentycznej cząstki lokalnej obyczajowości i folkloru, szczególnie w Polsce, która cały czas jest krajem do pewnego stopnia egzotycznym.

 

Górale

 

Karpaty stają się kodem kulturowym zdolnym przyciągnąć klientów, gości, turystów, a to za sprawą powstania SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH. Szlak biegnie niejednokrotnie przez tradycyjne obszary wiejskie, parki przyrodnicze, miasta w których znajdują się unikatowe na skale całej Europy zabytki. SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH stawia nacisk na możliwość zdrowego, aktywnego spędzenia czasu, poznanie dziewiczej przyrody, unikatowego dziedzictwa kulturowego, tradycjonalizmu. Turyści przemierzający SZLAK ZBÓJNICKI będą mogli poznać społeczność lokalną, autentyczność mieszkańców, ich związek z naturą, oraz ich poszanowanie  względem środowiska naturalnego.

Trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że zbójnictwo to niematerialne dziedzictwo kulturowe. I na tym fakcie projekt „Zbójnicki Szlak” opiera swoje istnienie. Projekt „Zbójnicki Szlak” bazuje na zbójnickim micie, który jest bardzo zakorzeniony w karpackich społecznościach. Pamiętajmy, że turystyka kulturowa zyskuje na znaczeniu w całej Europie. Coraz częściej turyści będą poszukiwać czegoś specjalnego, ofert niszowych, a SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH im to zagwarantuje. Nigdy nie wiadomo, kiedy nisza przestanie być niszą i stanie się produktem masowym.

SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH upamiętnia sławnych karpackich harnasi, zbójników, beskidników, opryszków, hajdamaków, hajduków, raubritterów, polowacy i raubsztyców, którzy grasowali na przestrzeni prawie 400 lat w Karpatach.

SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH jest sieciowym produktem turystycznym, na który składają się produkty modułowe, bazujące na walorach przyrodniczych oraz historycznym i kulturalnym bogactwie regionu karpackiego.  Założeniem szlaku jest wypromowanie markowego produktu turystycznego, który zaistnieje jako płaszczyzna zdolna przyciągnąć i zainspirować turystów do zwiedzania regionu karpackiego. Głównym celem produktu jest wzrost konkurencyjności turystycznej poprzez wykorzystanie potencjału historycznego, etnicznego, kulturowego, turystycznego oraz przyrodniczego obszaru Karpat. Szlak Zbójników Karpackich oferuje szeroką gamę dóbr i usług, dlatego też produkt skierowany jest do zróżnicowanego grona odbiorców.

 

Bójka harnasi

Miejsca na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, których jest na dzień dzisiejszy jest prawie 1000 zostały przez twórcę szlaku – Leszka Młodzianowskiego specjalnie wyselekcjonowane.

Z miejscami na szlaku wiążą się legendy albo podania o zbójnikach, miejsca gdzie zakopali swoje skarby (góry, dudławe buki, głazowiska), miejsca gdzie faktycznie zbójnickie skarby znaleziono (polana Student nad Korbielowem), gdzie byli więzieni (zamki, kasztele, lochy), gdzie się ukrywali przed harnikami (jaskinie, wzniesienia, połoniny, szczeliny skalne), miejsca zbójnickich straceń – kaźni zbójeckich (zamki, wzgórza, lochy, np. Zamek Orawski, Zamek Komorowskich w Żywcu, góra Grojec w Żywcu, Makowska Góra w Makowie Podhalańskim).

Szlak Zbójników Karpackich przebiega również przez  miejscowości, w których najsłynniejsi harnasie się urodzili i wychowali.

Miejsca na szlaku zawsze w jakiś sposób są powiązane ze zbójnikami karpackimi. Są to np. miejsca sakralnych fundacji zbójnickich. Zbójnicy wg legend ludowych fundowali drewniane lub kamienne kapliczki, kościółki (Zawoja, Nowy Targ, Chyżne).

Kilka miejsc na szlaku związanych jest z faktycznymi miejscami biesiadowania zbójników. Są to najczęściej karczmy (Jeleśnia, Sucha Beskidzka).

Na szlaku Zbójników Karpackich jest też wiele miejsc związanych z poetami, sławnymi osobami, artystami, muzykami, etnografami, historykami którzy utrwalili zbójnickie historie w swoich dziełach, kronikach, oblatach, zapiskach, malunkach czy nutach. Artystów tych bardzo intrygowała i fascynowała tematyka zbójnictwa karpackiego (Seweryn Goszczyński, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Oskar Kolberg i wielu innych).

 

GóralkaNa szlaku znajdują się również obiekty związane z tragicznymi wydarzeniami, jakimi były morderstwa dokonane przez zbójników np. na urzędnikach dworskich (np. obelisk w Nieledwi koło Jeleśni, zbójnickie krzyże pokutne, obelisk w Koszarawie).

Ponieważ szlak musi być dynamiczny i żywy na szlaku zostały wyselekcjonowane niektóre pracownie artystyczne, gdzie po dziś dzień wykonywane są np. zbójnickie malunki na szkle (Murzasichle koło Zakopanego), galerie, izby pracy twórczej, izby regionalne w których turyści mogą posłuchać opowieści, legend, kawałów o zbójnikach. Bardzo ważnymi miejscami an szlaku są ekspozycje muzealne (m.in. Kraków, Zakopane, Żywiec, Liptowski Mikulasz) w których najczęściej w działach etnograficznych prezentowane są obrazy na szkle malowane przedstawiające postaci zbójników, sprzęty domowe i ceramiczne przedstawiające harnasi karpackich, zbójnickie gobeliny, starodawne ryciny, zapiski o zbójnikach, zbójnickie kroniki i oblata, regestry złoczyńców, zbójeckie pitwale, narzędzia tortur zbójnickich, ubrania zbójników, ich broń. Aby turysta wczuł się w czasy XVI, XVII, XVIII wieku, czyli czasów największego nasilenia ruchu zbójnickiego na szlaku są też skanseny architektury ludowej (np. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej).

Aby turyści mogli też oprócz wrażeń wizualnych mieli też pozytywne wrażenia kulinarne na szlaku zlokalizowanych jest wiele zbój - bacówek. Wg starodawnych przekazów zbójnicy bardzo często zaglądali do szałasów, kolib i bacówek pasterskich. Zajadali się jagnięciną, serami owczymi i pili żyntycę. Turyści i w naszych czasach mają taką okazję.

Na szlaku Zbójnickim są również i cmentarze (m.in. Pęksów Brzyzek w Zakopanem, Nowy Cmentarz w Zakopanem,  cmentarz komunalny w Cieszynie, cmentarz w Żywcu, cmentarz Łyczakowski).

Na Pęksowym Brzyzku pochowany jest Sabała – słynny podhalański gawędziarz, który za młodu „za buczki wyskakiwał” (był zbójnikiem i polowacem). Na tym samym cmentarzu pochowanych jest szereg artystów związanych z tematyką zbójnictwa karpackiego. Są to m.in. Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Tytus Chałubiński, Helena Roy Kozłowska.

Na Szlaku Zbójników Karpackich można też oglądać pamiątkowe tablice. Jedna z nich znajduje się w hallu ratusza w Żywcu. Upamiętnia wspaniałego wójta i kronikarza miasta Żywiec. Napisał on Chronografię czyli Dziejopis Żywiecki, dzięki któremu wiemy jakie były zbójnickie historie w Beskidach. To na podstawie m.in. jego zapisków autor SZLAKU ZBÓJNIKÓW obrał za stolicę zbójnictwa karpackiego – Żywiec oraz dawne góry śląsko – żywieckie (czyli dzisiejszy Beskid Śląski i Żywiecki).

Szlak upamiętnia również miejsca które zbójnicy zrabowali (plebania w Zawoi, kościół w Łętowni, dwory szlacheckie, karczmy, kasztele, miasta – np. Żywiec).

Na zbójnickim szlaku znajdują się też strategiczne przełęcze, trakty którymi wędrowali „na zbój” karpaccy harnasie wraz ze swoimi watahami zbójeckimi (Tabakowy Chodnik, Zbójnicki Chodnik). Zbójnicy przemieszczali się starodawnymi traktami handlowymi, tam gdzie można było napaść na karawanę kupiecką z cennymi towarami (np. trakt Cesarski na Żywiecczyźnie).

 

Karpackie krajobrazy

Na Szlaku Zbójników Karpackich są też miejsca związane z kręceniem filmów o tematyce zbójnickiej (np. Janosik, - Prawdziwa Historia Agnieszki Holland i Kasi Adamik, Janosik Jerzego Passendorfa, kilka części słowackiego Janosika). Miejsca związane z kręceniem scen do filmów o Janosiku – najsławniejszym zbójniku to m.in. Przełom rzeki Białki, Sądecki Park Etnograficzny, Dolina Chochołowska).

Na Szlaku Zbójników Karpackich znajdują się również zbójnickie twierdze, w których zbójnicy byli przetrzymywani (m.in. zamek w Wiśniczu, Orawski Podzamok, Zamek Komorowskich w Żywcu, Zamek Kasper Suski w Suchej Beskidzkiej).

Przemierzając Szlak Zbójników można trafić do miejsc związanych z katami, którzy w bardzo brutalny sposób uśmiercali zbójników. Proceder zbójnicki w dawnych czasach był bardzo surowo karany. Polecamy odwiedzenie chociażby pozostałości po dawnej baszcie katowskiej w Krakowie, Muzeum w Domu Matejki w Krakowie, gdzie znajdują się narzędzia tortur, którymi torturowani byli zbójnicy, miasto Biecz, gdzie znajdowała się słynna szkoła katów, Zamek Komorowskich w Żywcu gdzie znajduję się ekspozycja „Zbójnickie narzędzia tortur”, Muzeum w Liptowskim Mikulaszu.

Aby unaocznić turystom postaci karpackich harnasi powstały zbójnickie rzeźby drewniane. Takie rzeźby można zobaczyć w takich miejscach jak Szczyrk, Węgierska Górka, Wilkowice, Orelc).

Idąc szlakiem można dojść do miejscowości Terchova, w której urodził się Janosik. Stoi tam jego potężny pomnik, a obok niego znajduje się tablica upamiętniająca słynnego zbójnika.

Przemierzając Szlak Zbójników Karpackich np. przez tatry Wysokie można napotkać wiele nazw topograficznych związanych z nieudokumentowaną działalnością zbójników. Są to chociażby: zbójnickie polany, zbójnickie stawy, zbójnickie wychodnie skalne (m.in. Zbójnicka Kopka, Zbójnicka Ławka, Zbójnicki Grzbiet, Zbójnickie Korycisko, Zbójnickie Oko, Zbójnickie Turnie, Zbójnickie Wanty, Zbójnickie Stawy).

Ponadto na szlaku są też miejsca związane z rycerzami raubritterami - którzy już w XV wieku uprawiali zbójnicki proceder. Według autora szlaku – raubritterzy byli protoplastami prawdziwych zbójników. Na szlaku Zbójnickim można po ich działalności zwiedzić kilka miejsc m.in. zamek w Oświęcimiu, ruiny zamku na Wołku, ruiny zamku w Barwałdzie, ruiny zamku na Grojcu, jaskinię Mysiorowa Jama).

Zwiedzając zbójnickie miejsca rozsiane po 6 krajach zlokalizowanych na mitycznym łuku Karpat można natrafić również an miejsca, gdzie według legend sławni harnasie (Janosik, Ondraszek) pobierali nauki. Są to m.in. kolegium Pijarów w Podolińcu na Słowacji, kolegium pijarów w miejscowości Pribor w Czechach.

Na szlaku są również kościoły w których co po niektórzy przyszli zbójnicy byli ochrzczeni. Takim przykładem może być parafia Dobra koło Frydka Mistka w Czechach, gdzie ochrzczono przyszłego słynnego zbójnika z Beskidu Śląsko – Morawskiego – Ondraszka.

Idąc Zbójnickim Szlakiem można trafić do miast, gdzie dawnymi czasy odbywały się huczne jarmarki, na których to zbójnicy zaopatrywali się w niezbędne produkty (np. naczynia, proch strzelniczy itp.). Taki słynny jarmark na który wg legend przychodził sam Janosik odbywał się w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

Bardzo wiele miejsc na szlaku związanych jest z artystami, którzy krzewili tematykę zbójnicką (są to ich muzea, domy rodzinne, miejsca gdzie są pochowani. Wymienić należy chociażby Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Karol Szymanowski stworzył słynną operę Harnasie. Balet "HARNASIE" Szymanowskiego ma prostą fabułę - to historia góralskiej dziewczyny siłą wydanej za mąż za bogatego gazdę i uprowadzonej w czasie wesela przez jej ukochanego harnasia. Kolejnym takim miejscem jest miejsce po rodzinnym domu Stanisława Vincenza – Homera Huculszczyzny, który w swojej wspaniałej książce „Na wysokiej połoninie” utrwalił dzieje karpackich opryszków.

Koordynacja i tworzenie produktów ponadregionalnych nie jest łatwe. Nie łatwo porozumieć się odnośnie organizowania turystyki wewnątrz jednego województwa, co dopiero w 6 krajach zlokalizowanych na łuku Karpat przez które biegnie SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH.

Produkt tworzony przez wiele podmiotów, jak w przypadku SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH przypomina skomplikowany mechanizm, który bez odpowiedniej koordynacji nie będzie właściwie funkcjonował. Dobre zarządzanie jest kluczem do sukcesu i szansą na rozwój regionalny oparty na turystyce. Nie jest to łatwe, ponieważ trzeba pogodzić interesy wielu podmiotów. Dla turysty granice administracyjne nie są istotne. Współdziałanie to podstawa dobrego pomysłu na produkt turystyczny. Potrzebny jest również dobry lobbing danej inicjatywy.

 

h.w czapce

W projekcie SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH już zdecydowano, która jednostka będzie zarządzać i koordynować działania promocyjne i podpisywać umowy podwykonawcze w zakresie zbójnickiego produktu turystycznego.

Wiadomo, że aby produkt był dobrze zarządzany, trzeba wybrać jedną instytucję trzymającą pieczę nad całością. Założenie sobie konkretnych zadań do realizacji, określenie targetu produktu, szukanie nowych źródeł finansowania to zaledwie kilka istotnych przedsięwzięć przybliżających do sukcesu.  Bardzo istotne jest również budowanie partnerskich relacji wśród podmiotów biorących udział w tworzeniu produktu. Można je umacniać poprzez poszanowanie wzajemnych interesów i wspólne wypracowywanie pomysłów.  Równie istotnym elementem zarządzania jest dobra promocja. Partnerstwo wielopodmiotowe umożliwia wspólne wystawianie się na imprezach targowych i kupowanie większych  powierzchni wystawowych z dobrze sytuowanymi stoiskami zwracającymi uwagę potencjalnych klientów.

Niedocenioną formą promocji krajowych produktów turystycznych wciąż pozostają imprezy typu study tour. Dlatego też projekt ZBÓJNICKI SZLAK uwzględnia tą formę promocji i zakłada organizowanie licznych study tourów po SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH.

Wśród zarządzających produktami turystycznymi niewielka jest świadomość, że z branżą powinno się współpracować, przygotować atrakcyjną ofertę cenową i dać się poznać. Dzięki takim imprezom organizatorzy turystyki mają możliwość oceny, z jakim klientem można przyjechać w dane miejsce.

Produkty turystyczne takie jak SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH tworzone ponad podziałami, nie tylko tymi administracyjnymi, mogą stanowić przyszłość turystyki w Karpatach.  W myśl zasady „duży może więcej” łatwiej im się wyróżnić. Nie można również zapominać, że partnerstwo ułatwia aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Szlak Zbójników Karpackich obecnie zalicza się do wirtualnych szlaków turystyczno-kulturowych ze względu na brak oznaczenia w terenie. Za prawdopodobną datę stworzenia oznaczeń przynajmniej części szlaku autor przyjmuje rok 2012.

Szlak ma zasięg międzynarodowy, jest to tematyczny, pieszo-samochodowy turystyczny szlak, który obejmuje obiekty antropogeniczne oraz przyrodnicze posiadające związek z kulturalnym dziedzictwem karpackiego regionu.

Produkt liniowy, którym jest SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH przebiega przez 4 województwa w Polsce (śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) a na dodatek ma charakter międzynarodowy, transgraniczny.

Aby szlak żył i uzyskał status materialny konieczne jest m.in.: oznakowanie go w terenie, utworzenie usług skoncentrowanych wokół tematu oraz poparcie władz samorządowych.

O produkcie będziemy mogli mówić wówczas, jeżeli turysta będzie mógł swobodnie podróżować łukiem Karpat jednym dobrze oznakowanym i bezpiecznym szlakiem, na którym będzie mógł bez większego problemu znaleźć nocleg. Potrzebne są do tego konsekwentne działania regionów. Tworzenie i promocja szlaków odbywa się w Polsce najczęściej w ramach granic samorządów, podczas gdy stworzenie i promocja dobrego produktu wymaga często współpracy wielu regionów w kilku krajach.  Na Szlak Zbójników Karpackich wyjdą wg autora szlaku osoby ceniące urlop blisko natury, z jednocześnie dobrze wyważoną komponentą kulturową.

Szlak Zbójników Karpackich jako nowy, markowy produkt turystyczny, który istnieje póki co tylko wirtualnie jest obecnie na etapie komercjalizacji oraz przekształcania w status szlaku materialnego. W prace nad szlakiem zaangażowany jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie www.cotg.pttk.pl.

Szlak ma pokazać dziedzictwo kulturowe Karpat, którego elementem jest występowanie na terenie tego regionu zbójnictwa. Nietypowa turystyka to świetny pomysł na promowanie regionu karpackiego.

Projekt ZBÓJNICKI SZLAK zakłada, że za kilka lat nie będzie już nieznanych kierunków. Zniknie egzotyka, gdyż za niedługo każdy zakątek ziemi będzie już zanany, sfotografowany i opisany. Zamiast ekscytować się czymś nowym, turyści nastawiać się będą na głębsze ich poznanie, wnikanie w lokalny nastrój, doświadczenia duchowe. Wzrośnie zainteresowanie innymi kulturami, zwyczajami, sztuką. Spora grupa klientów będzie nastawiona na bardziej ekstremalne przygody, poszukiwanie nowych doświadczeń, odkrywanie siebie. Wszystkie te wartości SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH posiada.

Aby wyjaśnić istotę szlaku kulturowego należy posłużyć się definicją: „szlak kulturowy to szlak tematyczny, posiadający jako swój punkt ogniskujący walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego, przy czym kluczową rolę odgrywają w nim atrakcje o charakterze kulturowym” (Puczko, T.Ratz, 2007, s.133). Bazując na podanej definicji oraz na rozumianym szeroko pojęciu kultury, A. Mikos v. Rohrscheidtpodjął próbę kategoryzacji szlaków turystycznych, które posiadają charakter kulturowy (2008, s.291-311), nazywając je wszystkie „szlakami turystyczno – kulturowymi” (2008, s.292).

W 1987 roku ustanowiony został tytuł „Europejskich Szlaków Kulturowych” przyznawany przez Radę Europy. Do tej pory na liście Europejskich Szlaków Kulturowych znalazły się:

 -Droga św. Jakuba,
- Szlak Mozarta,
- Dziedzictwo Andaluzji,
- Szlak Języka Kastylijskiego,
- Hanza,
- Szlak Parków i Ogrodów,
- Szlak Wikingów i Normanów,
- Via Francigena,
- Szlak św. Marcina z Tours,
- Szlaki Dziedzictwa Żydowskiego,
- Szlak Cluny,
- Szlak Drzew Oliwnych,
- Via Regia,
- Transromanica,
- Trasa Schickhardta,
- Szlak Wenzel i Vauban,
- Żelazny Szlak Pierenejów,
- Środkowoeuropejski Szlak Żelaznej Kolei,
- Szlak Don Quixota,
- Droga św. Michała,
- Szlaki Fenickie,
- Szlaki Dziedzictwa Migracji,
- Via Carolingia,
- Szlak IterVitis,
- Szlak Cysterski,
- Szlak Europejskich Cmentarzy,
- Szlak Prehistorycznego Malarstwa Jaskiniowego,
- Szlak Dziedzictwa Termalnego i Miast Uzdrowiskowych,
- Droga św. Olafa.

Na liście znajduje się 29 szlaków o znaczeniu szczególnym dla europejskiej kultury. Ich zadaniem jest pokazanie jak dziedzictwo poszczególnych państw kontynentu tworzy wspólne dziedzictwo Europy. Szlaki mają propagować wartości Rady Europejskiej takie jak: różnorodność kulturowa, prawa człowieka, demokracja oraz dialog międzykulturowy za pomocą turystyki kulturowej. Swoim zasięgiem Europejskie Szlaki Kulturowe miały obejmować więcej niż jedno państwo bądź region, być utworzone wokół zagadnienia określonego wątkami artystycznymi, historycznymi lub społecznymi, które dotyczyłyby spraw europejskich (Orzechowska – Kowalska, 2003, s.71).

Podejmowane działania promocyjne mają na celu stworzenie silnej marki „Zbójnicki Szlak”, która pozwoli na identyfikację produktu, przez co zwiększą się różnice oraz przewaga nad konkurencją.

Obecnie trwają zaawansowane działania na rzecz wzrostu świadomości nowych zbójnickich produktów wśród potencjalnych klientów. Na uczelniach wyższych prowadzone są badania wśród studentów, których celem jest wyselekcjonowanie najlepszych pomysłów dotyczących rozwoju karpackiej marki ZBÓJNICKI SZLAK. Zakres tematyczny badań obejmuje transgraniczne możliwości organizowania turystyki w regionie górskim – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, dziedzictwo kulturowe obszaru karpackiego, propozycje współpracy między 6 krajami przez które SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH przebiega. W dalszej perspektywie planowane są badania nad potencjałem turystycznych regionu karpackiego, nad jego wyjątkowością, będą przeprowadzane badania rynkowe, będą organizowane konsultacje społeczne i warsztaty strategiczne.  Strategia marki ZBÓJNICKI SZLAK jest punktem wyjścia większej kampanii promocyjnej. Bazuje na badaniach wizerunkowych: jak Zbójnicki Szlak jest postrzegany, czego ludzie oczekują od produktu turystycznego jakim jest Zbójnicki Szlak i co sprawia, że ten produkt wyróżnia się na tle innych. Dokument który będzie sporządzony będzie głównym wyznacznikiem kierunku, w którym będzie podążać promocja ZBÓJNICKIEGO SZLAKU. Określono już target, do którego powinna być skierowana oferta: młodzi, ale już dojrzali ludzie, wykształceni, poszukujący nietuzinkowych wrażeń, umiejący je docenić, aktywni kulturowo i starający się rozumieć sztukę. Autor szlaku chciałby aby turyści przemierzający SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH byli ludźmi otwartymi na naturę, kulturę i anegdotyczność Karpat. Dzięki takiej filozofii marka ZBÓJNICKI SZLAK już w niedługim czasie będzie marką bardzo rozpoznawalną.

Tworzona jest strategia zarządzania marką oraz kampanie informacyjne wspierające sprzedaż zbójnickich towarów i usług. Zauważono, że sprzedają się nowe, niezwykłe, intrygujące, emocjonujące produkty i niesztampowe podejście do tworzenia nowej gamy zbój – gadżetów i zbój-wycieczek.

Wprowadzana jest obecnie strategia performance marketing – czyli strategia szerokiej, wielokanałowej promocji realizowanej głównie o marketing w wyszukiwarkach internetowych oraz reklamy kontekstowe, banerowe czy przekaz w mediach społecznościowych.

Równolegle prowadzone są także działania wizerunkowe, które bazują na powiedzeniu „wyróżnij się albo zgiń”. Mottem przewodnim jakie przyświeca twórcy projektu jest hasło: "Kto nie stara się być lepszy odchodzi w cień".

Marka ZBÓJNICKI SZLAK ma plany reklamować się za pomocą niekonwencjonalnych zbójnickich akcji ambientowych – z wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Idea flesz mobu jest prosta. Błyskawiczny tłum zbójników promujących SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH zbiera się w określonym miejscu o konkretnej godzinie, by zrobić coś niekonwencjonalnego, żeby przełamać stereotypy, zachwycić, zaskoczyć ludzi. Dać im do myślenia. By odczarować szarą rzeczywistość, zaintrygować, zainspirować przechodnia, wprowadzić w jego życie chwilowy chaos. Marka Zbójnicki Szlak będzie też bazować na zbójnickich grach miejskich. Wszelka niestandardowość w reklamie jest pożądana.

 

Janosik

Logotyp ZBÓJNICKI SZLAK pojawia się coraz częściej w Internecie, w mediach, aby potencjalny Klient zaczął kojarzyć markę, logo, asortyment. Strategia marketingowa pokazuje unikatowość tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Innowacyjne produkty turystyczne które wchodzą powoli na rynek cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo.

Turyści idąc „Zbójnickim Szlakiem” mają przeżyć coś nietypowego, jedynego w swoim rodzaju, mają zebrać unikatowe doświadczenia, odkrywać tajemnice karpackich zbójników. Produkt ma zachęcić turystów do poznawania kultury lokalnej i dzielenia się swoimi relacjami z innymi.

Opracowane już zbój - produkty turystyczne mają też na celu ukazanie regionalizmu, folkloru Karpat, ale nie w sposób tradycyjny tylko nowoczesny, m.in. za pomocą multimedialności przedsięwzięcia oraz tzw. turystyki pikselowej. Z racji ogólnoświatowego kryzysu promowany jest przez markę Zbójnicki Szlak tzw. staycation. To twór językowy pochodzący od słów „stay” (zostać) oraz „vacatio” (wakacje). Główny nacisk kładziony jest na stworzenie oferty wyjazdów bliskich, nie egzotycznych, na organizowanie tematycznych zbój – wycieczek na terenie mitycznego łuku Karpat, na które będzie stać przeciętnie zarabiającego człowieka.

Przeprowadzono badania, które ujawniły, że ludzie chcą odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca, z dala od centrów turystycznych i od luksusów. W najbliższych planach mają być przeprowadzone badania percepcji produktu SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, które by wskazały jego wady i zalety.

Projekt ZBÓJNICKI SZLAK promuje rozwój turystyki zrównoważonej, m.in. przyjazne środowisku sposoby wypoczynku, edukację ekologiczną turystów, promocję lokalnej kultury, tradycji i gospodarki przy zaangażowaniu pracowników, turystów oraz lokalnej społeczności. Ważną inicjatywą staje się budowanie marki miejsca jakim są Karpaty w oparciu o naturalne środowisko.

Każdy kraj potrzebuje marki, tak jak produkt. Na świecie Polska kojarzona jest głównie z papieżem Janem Pawłem II, Chopinem, Krakowem, Małyszem i żubrówką. Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła się kojarzyć ze zbójnictwem karpackim. Dobrze by było, aby POT w końcu stworzył spójny wizerunek naszego kraju, który ułatwił by identyfikację Polski, podkreślając jej współczesne sedno i jej mieszkańców. Polska ma wielki potencjał – piękna miasta, przyrodę, warunki do inwestycji, atrakcje turystyczne, ale wciąż nie ma spójnego wizerunku i promocji. W Polsce produkty są, potrzeba tylko jednolitej marki, która pomoże je wszystkie sprzedać. Nich zatem hasło Creative Tention (twórcze napięcie) towarzyszy ciągle specjalistom od wizerunku Polski i niech ci specjaliści dostrzegą potencjał jaki drzemie w zbójnictwie karpackim.

Projekt ZBÓJNICKI SZLAK zakłada również promocję tzw. glampingu (glamorous camping), kempingów które mają powstać w niektórych miejscach wzdłuż SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH dla turystów przyzwyczajonych do miejskich udogodnień. W namiotach, zbój - chatach i jurtach będą znajdować się nowoczesne sanitariaty, kuchnie i dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Strategia i zwiększenie świadomości marki ZBÓJNICKI SZLAK ma na celu sprawić, aby Polacy zachwycili się swoim krajem jak i innymi krajami zlokalizowanymi w Karpatach.

Strategia marki ZBÓJNICKI SZLAK wyznaczyła nowy kierunek działań promocyjnych i ma podkreślić mocne strony regionu karpackiego, jego dziedzictwo oraz cechy, które wyróżniają je na tle innych potencjalnie konkurencyjnych regionów. Zbójnictwo karpackie ma być kotwicą medialną kampanii reklamowej, która będzie realizowana już w 2012 roku.

Najnowsze badania wskazują, że Polacy nie doceniają własnego kraju. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ma to zmienić. Projekt „Zbójnicki Szlak” zakłada odwrócenie tendencji wakacyjnych tak, aby Polacy spędzali swoje wakacje w Karpatach, nie w Egipcie, Tunezji czy Grecji.  Grupą docelową są POSZUKIWACZE INNOŚCI i AKTYWNI.

W najbliższym czasie przeprowadzone będą badania jakościowe i ilościowe dotyczące wizerunku regionu karpackiego, jego atrakcyjności turystycznej. W planach jest zorganizowanie audytu turystycznego, który ma wyłonić nowe atrakcje zlokalizowane na trasie Zbójnickiego Szlaku. Wiedza ta będzie inwentaryzowana, szeroko omawiana. Na tej podstawie powstanie kilkanaście nowych produktów: oferta eXtremalna (wyprawy odkrywcze, turystyka przygodowa), kulturalna, przygodowa dla rodzin z dziećmi (tradycyjne górskie marszruty, wyjazdy przygodowe z plecakiem – to właściwy kierunek rozwoju oferty turystycznej marki Zbójnicki Szlak), zdrowotna, biznesowa, konferencyjna, wiejsko – tradycyjna, edukacyjna, etniczna, oferta VIP, weekendowa, dla singli, dla seniorów. Będzie kładziony nacisk na produkty kulturowe by zapewnić turystom edukację i niestandardową rozrywkę.

Karpacka turystyka ma wiele twarzy, może odbywać się wiosną, latem, jesienią i zimą. Pakiety będą poukładane tematycznie. Pakiety będą połączeniem tradycji i nowoczesności.

Trwa komercjalizacja produktów turystycznych, idee się materializują i w najbliższym czasie doprowadzą do powstania karpackiego touroperatora ZBÓJNICKI TRAVEL, który będzie predestynowany do odegrania roli lidera rozwoju turystyki w regionie karpackim. Touroperator będzie dbał o wizerunek Karpat jako najlepszej destynacji turystycznej.

POT sugeruje, że wizerunek Polski w Europie skupia się wokół tradycjonalizmu, zapóźnienia gospodarczego i religijności.

Według POT Polska jako kraina strzech, zapasek, żubrów i bocianów jest zdecydowanie passe. Reklamowano Polskę właśnie w ten sposób zbyt długo i mało skutecznie, by znów wywieszać folklor na promocyjnych sztandarach. Teraz pokazuje się europejskość i nowoczesność Polski. Obecnie ucieka się od pokazywania ludowości i siermiężności.

Niestety POT wyraźnie zapomina promując Polskę o ludowości Polski. POT chce promować Polskę nowoczesną, lepiej bowiem sprzedaje się Polska nowoczesna, niż tradycyjna.

Trzeba pamiętać, że słowiański folklor jest dużo bogatszy niż ten w krajach zachodnich. Francuzi np. nie mają drewnianych wiosek i nigdzie indziej nie zobaczą stylu zakopiańskiego. Na zachodzie nie ma już miejsc, gdzie chodzi się w strojach regionalnych, więc to też nie lada atrakcja.

Istotne jest budowanie wspólnej opiniotwórczej i reprezentacyjnej platformy działania. Dobrze by było, aby POT wsparło działania marki Zbójnickiego Szlaku jako nowego produktu turystycznego i aby POT konsolidował działania marketingowe, promocyjne w tym zakresie.

Marka ZBÓJNICKI SZLAK ma pokazywać Polskę jak i inne kraje zlokalizowane na Szlaku Zbójnickim, w sposób tradycyjny ale zarazem  nowoczesny.  Trzeba wykorzystać to, że Polska jest wiejska i tradycyjna. Takich krajów jest coraz mniej w „plastikowym świecie”. Dlatego marka ZBÓJNICKI SZLAK promuje turystykę kulturową, etniczną, wiejską, agroturystykę, ekoturystykę, turystykę kulinarną, turystykę dziedzictwa kulturowego.

Projekt „Zbójnicki Szlak” wykorzystuje wzornictwo folklorystyczne, w tej nowoczesnej postaci tzw. folk design. Folklor może być atrakcyjny i nośny m.in. za przyczyną specjalnie opracowanej linii zbójnickich gadżetów – tzw.  etnodesignerskich zbój-gadżetów.

Zdaniem twórcy SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH to wielka szansa dla karpackiej turystyki. Trzeba pokazywać karpacką wieś, przyrodę, góry w sposób świadomy, ekologiczny i nowoczesny. Trzeba być dumnym z tradycji, zwyczajów, obyczajów ludzi zamieszkujących region karpacki, z naturalnego piękna Karpat. Nic nie stoi na przeszkodzie aby promować taką właśnie turystykę w sposób nowoczesny.

Pamiętając o tożsamości, trzeba szukać oryginalnej, niekonwencjonalnej promocji, SZLAK ZBÓJNICKI takową organizuje. Przedstawia tradycje, folklor, regionalizm w niekonwencjonalny i nowoczesny sposób. Przełamuje stereotypy i temat tabu jakim było zbójnictwo karpackie. Polska jak i całe Karpaty mogą mieć fantastyczną oryginalną markę właśnie w stylu cepeliowskim! Nie wstydźmy się tego, pokazujmy to – tylko nowocześnie! Polska jak i Karpaty mogą mieć świetny wizerunek turystyczny jeszcze za naszego życia!

W turystyce jest miejsce na wszystko, zwłaszcza na produkty, które są oryginalne, unikatowe. Bardzo ważny jest jednak sposób ich wykorzystania. Ważne jest aby promując SZLAK ZBÓJNIKÓW wykorzystać multimedialność. Jeśli ktoś przeżyje ten zbójecki dreszczyk emocji, natychmiast zareklamuje go znajomym.

W obecnym świecie jest coraz mniej krajów gdzie podkreśla się tradycje, folklor, dlatego zbójnictwo może stać się jednym z głównym elementów jaki przyciągnie turystów na tereny Karpat.

Karpaty, znajdujące się w środkowej Europie, są regionem o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Ze względu na ich zasięg, obejmujący kilka państw, Karpaty są miejscem spotkania kultur każdego z poszczególnych krajów. Zbójnictwo jakie występowało w tej części świata jest jedyne w swoim rodzaju oraz jest to wyróżnik na tle innych łańcuchów górskich.

Autor szlaku podjął się zebrania obszernej wiedzy na temat zbójnictwa karpackiego, która do tej pory była nieusystematyzowana oraz przekazania jej innym osobom. Pakiety turystyczne, imprezy, wycieczki oraz inne atrakcje jakie będą oferowane w ramach projektu „Zbójnicki Szlak” mają zachęcić turystów do wyjazdów z dala od centrów turystycznych, w zamian oferując aktywne spędzenie czasu wolnego „blisko natury”.

Szlak Zbójników Karpackich ma stać się alternatywą dla egzotycznych wyjazdów zagranicznych oraz przyciągnąć turystów z innych krajów pokazując m.in. Polskę jako państwo tradycyjne, z unikatowym dorobkiem kulturowym.

Obecne trendy w turystyce XXI wieku to wyjazdy mające na celu poznanie obyczajów, kultury odwiedzanych obszarów oraz podejmowanie różnego rodzaju aktywności. Szlak, po uzyskaniu statusu szlaku materialnego, ma szansę wykorzystując karpackie tereny do uprawiania turystyki kulturowej, etnicznej, kwalifikowanej oraz aktywnej na zaistnienie jako unikatowy produkt turystyczny, który może odgrywać rolę lidera w rozwoju turystyki w karpackim regionie. Dodatkowo szlak może przyczynić się do równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego w Karpatach, ukazując miejsca do tej pory nieznane turystom lub rzadko odwiedzane.

Szlak Zbójników Karpackich zwraca uwagę na wykorzystanie walorów, które posiadają kraje w obrębie szlaku – tradycja, folklor, mity oraz legendy o zbójnikach jako element promocji Karpat na arenie międzynarodowej. Łączy on obszary wiejskie, parki przyrodnicze, miasta i zabytki, przyrodę, dziedzictwo kulturowe, aktywny tryb życia, podkreśla związek natury ze społecznością lokalną. Jest to szansa dla Polski oraz innych krajów do pokazania iż nie tylko duże miasta są obiektami wartościowymi kulturowo, ale także to co znajduje się poza dużymi aglomeracjami.

 

Harnaś z łupem zbójeckim

 

Warto również wykorzystać imprezę plenerową – w tym wypadku zaprojektowany już FESTIWAL ZBÓJNICKIE IGRCE, jako element promujący tradycje kulturalne 6 krajów przez które ZBÓJNICKI SZLAK przebiega. Festiwal będzie promował wielokulturowość Karpat. Jeśli łączy się imprezę, z odwiedzeniem danego – promowanego miejsca to przyciąga więcej turystów i zainteresowanych gości. Karpaty powinny stać się prawdziwym zagłębiem festiwalowym.

Projekt „Zbójnicki Szlak” stara się przyciągnąć szerokie grono odbiorców zbój – produktów, eksperymentuje z folklorem w wersji pop. W festiwalu będą brali udział grafficiarze, którzy będą wplatywać w swoje rysunki motywy zbójnickie. Na Festiwalu Zbójnickie Igrce będą brały udział zespoły góralskie ale również zespoły muzyczne grające alternatywną muzykę, ale z ludowym brzmieniem.

Festiwalowa mapa imprez kulturalnych odbywających się co roku w Polsce imponuje liczbą wydarzeń i wielością podejmowanych tematów. Każde większe miasto, a nawet mniejsze ośrodki aspirują do posiadania własnej festiwalowej wizytówki. Miejmy nadzieję, że Żywiec, oprócz sztandarowej imprezy jaką jest Tydzień Kultury Beskidzkiej zyska nową międzynarodową imprezę jaką będzie Festiwal „Zbójnickie Igrce”. Impreza ta była by idealnym przykładem event marketingu.

W Polsce mamy 250 cyklicznych imprez folklorystycznych, 140 muzeów ze stałymi wystawami o tematyce etnograficznej, 2 tys. autentycznych zespołów ludowych, 19 szlaków tematycznych związanych z zasobami kultury ludowej, w tym wliczony już SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH. Warto wykorzystać ten potencjał.

Nośna impreza kulturalna może jak magnez przyciągnąć do nawet pozornie nieatrakcyjnego miejsca tłumy turystów. Uda się to jednak tylko wtedy, gdy będzie oparta na przemyślanej strategii.

Projekt „Zbójnicki Szlak” zakłada aby Żywiec, który został wytypowany na stolicę zbójnictwa karpackiego miał kolejną nośną imprezę – Festiwal  „Zbójnickie Igrce”. Nie tylko wielkie miasta mogą budować wizerunek, swoją markę na wydarzeniach kulturalnych. Strategia eventowa projektu „Zbójnicki Szlak” jest nietypowa i oryginalna. Zakłada ona, że Festiwal „Zbójnickie Igrce” będzie odbywał się nie tylko w Żywcu, ale również innych miejscach zlokalizowanych na szlaku, m.in. w Krakowie, Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu, Muszynie itp.

Festiwal został wymyślony, aby wskrzesić dawną tradycję i przybliżyć współczesnym zapomnianą już trochę historię zbójnictwa karpackiego. Promocja kultury wielonarodowego tygla, jakim jest mityczny łuk Karpat stała się znakomitym pomysłem na ożywienie turystyki tego regionu.

Wszelkie wydarzenia są okazją do dotknięcia miasta, do stworzenia odpowiedniej legendy o danym miejscu, w tym wypadku legendy o zbójnictwie karpackim. Projekt festiwalu Zbójnickie Igrce jest pomysłem unikalnym. Czasem, żeby odnieść sukces, wystarczyć może jeden chwytliwy produkt regionalny, w tym wypadku produkt zbójnicki.

Obecnie coraz częściej zdarza się, że miasta konkurują ze sobą o możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych. Wszystko dlatego, że wpływają one nie tylko na przyjazd tysięcy turystów, ale także na coś znacznie ważniejszego i trudniejszego do osiągnięcia – pozytywny wizerunek miasta.

Inwestycje w sferze kultury są elementem korzystnym na wielu płaszczyznach. Po pierwsze miasto zyskuje prestiż – dane miasto trafia na kulturalną mapę świata. Poza tym przyjeżdża wielu turystów – co oznacza wielki potencjał dla turystyki, ogromny zysk dla podmiotów turystycznych i hoteli. Dodatkowym atutem jest to, że często są to osoby bardzo opiniotwórcze – z dziedziny mediów, kultury, polityki, które mają znaczny wpływ na kreowanie wizerunku miasta. Bardzo zyskują biura turystyczne, które zajmują się turystyką kulturową, oferta związana z Festiwalem „Zbójnickie Igrce” musi cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. To taka inwestycja w przyszłość. Unikatowy program Festiwalu „Zbójnickie Igrce” wymyślony przez twórcę szlaku jest bardzo wyrazisty.

Miasta są coraz bardziej zainteresowane festiwalami, ponieważ dostrzegają, że to nie tylko wydarzenie kulturalne rozumiane jako sprawa duchowa, ale także jako doskonała promocja. Oczywiście najpierw trzeba w to sporo zainwestować, ale warto ryzykować, ponieważ taka inwestycja zawsze wraca do miasta ze zdwojoną siłą. Poza tym dla ciekawych inicjatyw, a taką jest projektowany Festiwal „Zbójnickie Igrce” zawsze można znaleźć sponsorów.

Duże miasta mają większe możliwości w zakresie zorganizowania renomowanego festiwalu na większą skalę, jednak również i mniejsze miasta zaczynają dostrzegać potencjał tkwiący w organizacji imprez kulturalnych. Małe miejscowości mają swój urok i pozwalają lepiej zjednoczyć uczestników festiwali.

Różnorodność propozycji imprez kulturalnych implikuje powstanie nowych form turystyki. Festiwal „Zbójnickie Igrce” może napędzić chociażby turystykę kulinarną, bo będą tam serwowane zbójnickie przysmaki. Zorganizowany zostanie zbójnicki jarmark. Smakosze i wielbiciele trunków są w stanie przemierzyć setki kilometrów, by zaspokoić głód i pragnienie. Powołanie do życia nowego tworu kulturalnego musi iść w parze z kompleksowym planowaniem od strony marketingowej. Informacja o imprezie powinna intrygować, budzić ciekawość, aż w końcu doprowadzić do sytuacji, w której bez danego festiwalu po prostu nie można się obejść. Odpowiednia oprawa, popularyzacja są kluczem do sukcesu.

Projekt ZBÓJNICKI SZLAK promuje również unikatową kuchnię karpacką i kuchnię myśliwską. Świadomość obcokrajowców o karpackich produktach kulinarnych jest wciąż niewielka.  Zagraniczny konsument, decydując się na produkt regionalny, nie sugeruje się jedynie smakiem czy wyglądem, lecz także całą niezwykłą historią powstania produktu.

Dlatego powstał autorski pomysł opracowania zbójnickiej książki kucharskiej „ZBÓJNICKIE SMAKI”, zawierającej wiele przepisów na zbójeckie przysmaki. O zbójnickim produkcie warto snuć opowieści. Tworząc opowieść, która ma zaintrygować jej adresatów i podkreślić wyjątkowość zbójnickiego produktu, warto go podświetlić na wiele sposobów. Tu pojawią się pytania o miejsce pochodzenia zbójnickiej potrawy, związek z grupami etnicznymi czy też z czasem przygotowania, historią, zwyczajami, a może tajemniczymi, sekretnymi zbójeckimi sposobami ich przygotowania.

W dobie globalizacji coraz częściej szukamy tego, co oryginalne, niepowtarzalne. Dziedzictwo kulinarne to ważny element naszej karpackiej kultury. Odgrywa ogromną rolę w promocji każdego regionu, właśnie ze względu na swoją różnorodność, specyfikę typowych dla danego regionu karpackiego produktów żywnościowych i potraw. Nikogo nie trzeba przekonywać, że kuchnia to nie tylko fast –food. Dobrze wypromowany produkt kulinarny może stać się wizytówką regionu i produktem turystycznym.

Projekt ZBÓJNICKI SZLAK promuje zwłaszcza produkty slow food. Trzeba pamiętać, że produkty regionalne choć nie są głównym powodem, dla którego turyści decydują się na wyjazd, to na pewno dodają karpackim regionom swoistego zbójnickiego charakteru. A przemyślana zbójecka historia i odpowiedni kontekst zbójnickiej opowieści może rzutować na przyjazd turysty. Opowieść gawędziarza, może zrobić z niejednej kiełbasy prawdziwy zbójecki rarytas.

Dlatego w strategii promocji marki ZBÓJNICKI SZLAK zastosowano tzw. storytelling, które jest bardzo skutecznym narzędziem marketingowym. Ten sposób promocji jest idealnym sposobem dla marki, która co dopiero wchodzi rynek.

Ekologiczne wędliny, wina, domowe nalewki i regionalne zbójnickie specjały przyciągną tłumy. Marka ZBÓJNICKI SZLAK  promuje zatem zdrowe, regionalne produkty regionalne oraz kulturę zdrowego, ekologicznego jedzenia. Promuje żywność wytwarzaną naturalnymi metodami. Amatorzy dobrego zbójnickiego smaku będą mieli okazję degustować różnych odmian miodu, wędlin, serów, powideł, win, nalewek.

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...