haslo

Działania informacyjne i promocyjne projektu Zbójnicki Szlak

Informacje o projekcie i źródłach jego finansowaniu znajdą się na materiałach promocyjnych będących efektem projektu (publikacje, foldery, ulotki, mapy, przewodnik po „Szlaku Zbójników Karpackich”, nowy serwis internetowy o zbójnictwie, portal rezerwacji zbójnickich imprez, miejsc noclegowych, wycieczek itp.). Poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych w CIT-ach informacje o projekcie „Szlak Zbójników Karpackich” i jego realizacji dotrą do mediów, osób przyjezdnych, korzystających z informacji turystycznej w regionie.

 

 

Andrzej Komoniecki pisze zbójnicką kronikęMateriały promujące SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH znajdą się w punktach IT w woj. świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, podkarpackim. W sumie jest to 51 punktów IT.

Wszystkie dokumenty powstające w trakcie realizacji projektu (materiały informacyjne, zaproszenia, tablica informacyjna, itp.) będą opatrzone odpowiednią informacją o samym projekcie i jego sposobach finansowania. Ponadto odpowiednie informacje znajdą się w wiadomościach podawanych do mediów oraz na stronach internetowych partnerów projektu „Szlak Zbójników Karpackich”. Aktualne i bieżące informacje o realizacji projektu będą się znajdowały na stronie internetowej projektu. Tam też będą informacje o jego finansowaniu i programie, w ramach którego jest realizowany projekt.

 Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...