haslo

Czym jest Szlak Zbójników Karpackich

1. szlak międzynarodowy (szlak będzie miał charakter międzynarodowy poprzez połączenie i opisanie wspólnych dla karpackich regionów atrakcji), transgraniczny, transkarpacki szlak dziedzictwa historyczno – kulturowego Karpat, tematyczny, pieszo-samochodowy (dopuszcza się rozwinięcie szlaku o pętle rowerowe i konne) szlak turystyczny obejmujący obiekty antropogeniczne oraz przyrodnicze posiadające związek z tradycją zbójnicką, opryszkowską i hajdamacką sześciu krajów (Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry). Szlak można rozszerzyć o następujące kraje: Mołdawię, Chorwację, Czarnogórę, Bułgarię i Grecję. Prace nad budową i oznakowaniem ZBÓJNICKEIGO SZLAKU zostaną podzielone na kilka etapów. Podstawową jednak trasą będzie trasa samochodowa.

Uzupełniające były by trasy piesze, rowerowe i konne – podzielone na kilkadziesiąt zbójeckich pętli wybranych jako stosunkowo najbardziej dostępne dla przeciętnego, niewyczynowego piechura czy rowerzysty. Od głównego szlaku będą poprowadzone odcinki łącznikowe do atrakcji kulturowych i przyrodniczych znajdujących się w pobliżu. Wytyczając „Szlak Zbójników Karpackich” powstanie karpacka pętla umożliwiająca turystom poruszanie się pomiędzy 6 państwami (Polską, Słowacją, Czechami, Ukrainą, Rumunią i Węgrami). Turyści będą mogli zapoznać się z najciekawszymi miejscami w Karpatach oraz poznać historię hyrnych zbójników; 

2. szlak dziedzictwa kulturowego i duchowego Karpat bazujący na analizie SWOT dotyczącej sektora turystycznego regionu karpackiego.  Pomyślany jest m.in. jako szlak tematyczny dotyczący m.in. twórczości ludowej i sztuki naiwnej (m.in. Franciszka Janaczko – żywieckiego Nikifora) wyrastającej z tradycyjnego rzemiosła i sztuki Karpat. Zbójnicki Szlak Dziedzictwa Kulturowego służy m.in. prezentacji i upowszechnieniu twórczości rodzimych artystów Karpat;

 

Zbójnicka bacówka

 

3. szlak etniczny upamiętniającym Łemków, Bojków, Hucułów, Rusinów, Tatarów i inne grupy górali karpackich, które są potomkami plemion wołoskich, z których wywodzili się zbójnicy karpaccy. Turyści przemierzający „Zbójnicki Szlak” będą mogli poznać społeczność lokalną, ich związek z naturą, oraz ich poszanowanie  względem środowiska naturalnego;

4. nowoczesny i oryginalny sieciowy produkt turystyczny, produkt liniowy, na który składają się produkty modułowe, bazujące na walorach przyrodniczych oraz historycznym i kulturalnym bogactwie regionu karpackiego.

5. „Szlak Zbójników Karpackich” jest jak na razie „wirtualnym szlakiem turystyczno- kulturowym”. Posiada stałą ofertę turystyczną jako trasa o oddzielnym temacie, posiada własne logo. Zawiera szczegółowy opis i przebieg szlaku oraz ofertę wycieczek i zbójnickich imprez integracyjnych.

6. Projekt „Szlak Zbójników Karpackich” to projekt związany z dziedzictwem kulturowym i duchowym Karpat (etnografią, sztuką i rękodziełem, rzemiosłem, ginącymi zawodami, produktami regionalnymi i kuchnią regionalną). Bazuje na wyjątkowości historii regionu karpackiego, krajobrazu regionu karpackiego, wyjątkowości fauny i flory Karpat oraz zwyczajów karpackich górali, wyjątkowości literatury regionalnej, podań i legend o zbójnikach.

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...