haslo

Charakterystyka wytypowanych miejsc

Na „Szlaku Zbójników Karpackich” znajdują się:

 

 • Zbójnicy pijący okowitkę

  miejsca ukrycia zbójnickich skarbów, (góry, dudławe buki, głazowiska, kapliczki, kościółki),
 • miejsca gdzie zbójnicy byli więzieni (zamki, kasztele, lochy), zbójnickie twierdze
 • miejsca, gdzie zbójnicy ukrywali się przed harnikami (jaskinie, wzniesienia, połoniny, szczeliny skalne),
 • miejsca zbójnickich straceń – kaźni zbójeckich (zamki, wzgórza, lochy, kazamaty, cmentarze),
 • miejscowości, w których najsłynniejsi harnasie się urodzili i wychowali
 • miejsca sakralnych fundacji zbójnickich (drewniane lub kamienne kapliczki, kościółki),
 • miejsca związane z faktycznym biesiadowaniem zbójników w karczmach góralskich,
 • miejsca związane z poetami, sławnymi osobami, artystami, muzykami, etnografami, historykami którzy utrwalili zbójnickie historie w swoich dziełach, kronikach, oblatach, zapiskach, malunkach czy nutach (muzea, domy rodzinne, cmentarze, tablice),
 • obiekty związane z tragicznymi wydarzeniami, jakimi były morderstwa dokonane przez zbójników np. na urzędnikach dworskich (obeliski, zbójnickie krzyże pokutne, tablice pamiątkowe),
 • pracownie artystyczne, gdzie po dziś dzień wykonywane są np. zbójnickie malunki na szkle, galerie, izby pracy twórczej, izby regionalne w których turyści mogą posłuchać opowieści, legend, kawałów o zbójnikach,
 • ekspozycje muzealne (w działach etnograficznych prezentowane są m.in. obrazy na szkle malowane przedstawiające postaci zbójników, sprzęty domowe i ceramiczne przedstawiające harnasi karpackich, zbójnickie gobeliny, starodawne ryciny, zapiski o zbójnikach, zbójnickie kroniki i oblata, regestry złoczyńców, zbójeckie pitwale, narzędzia tortur zbójnickich, ubrania zbójników, broń),
 • skanseny architektury ludowej
 • bacówki
 • miejsca które faktycznie zbójnicy obrabowali (plebanie, dwory szlacheckie, karczmy, kasztele, miasta, kamienice, zamki),
 • przełęcze, trakty którymi wędrowali „na zbój” karpaccy harnasie wraz ze swoimi watahami zbójeckimi,
 • miejsca związane z kręceniem filmów o tematyce zbójnickiej,
 • miejsca związane z profesją katów, którzy poddawali brutalnym torturom zbójników karpackich
 • galerie zbójnickich rzeźb drewnianych,
 • miejsca związane topograficznie ze zbójnikami (zbójnickie polany, zbójnickie stawy, zbójnickie wychodnie skalne, zbójnickie okna, zbójnickie turnie, wanty, ławki itp.),
 • miejsca związane z rycerzami raubritterami - którzy już w XV wieku uprawiali zbójnicki proceder (zamki, ruiny zamków, wzniesienia, góry, jaskinie),
 • miejsca, gdzie według legend sławni harnasie (Janosik, Ondraszek) pobierali nauki (kolegia Pijarów),
 • kościoły w których przyszli zbójnicy byli ochrzczeni (Janosik, Ondraszek),
 • miejsca dawnych hucznych jarmarków, na których zbójnicy zaopatrywali się w niezbędne produkty (np. naczynia, proch strzelniczy itp.),
 • parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej, parki narodowe.

 

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...